E. Antolíková: Knižnice dnes nie sú už iba o vypožičiavaní kníh

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Symbolicky – 1. marca, v deň, kedy sa začína „mesiac kníh“, bola do funkcie riaditeľky Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou oficiálne uvedená Danka Molčanová. Menovací dekrét jej odovzdala bývala riaditeľka Hornozemplínskej knižnice a súčasná vedúca Odboru kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja Emília Antolíková.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou je jednou z ôsmich knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Vedúca Odboru kultúry Úradu PSK Emília Antolíková bola jej riaditeľkou takmer dvadsať rokov a za ten čas sa jej spolu s tímom spolupracovníkov podarilo z nej vybudovať rešpektovanú kultúrno-vzdelávaciu inštitúciu, v ktorej našli druhý domov nielen tisícky čitateľov, ale aj celé komunity. „Mala som obrovské šťastie, že sa moje zamestnanie spojilo s mojou láskou ku knihám, knižnici a knihovníctvu. Považujem to za dar, ktorého sa mi dostalo. Aj preto ďakujem za roky, ktoré som mohla prežiť v Hornozemplínskej knižnici. Bolo to nielen príjemné pre mňa, ale verím, že tiež užitočné pre ľudí, pre ktorých sme to, spolu s celým kolektívom, robili,“ uviedla vedúca Odboru kultúry Úradu PSK Emília Antolíková.

Do knihovníckeho sveta vstúpila ako knihovníčka pred viac ako tridsiatimi rokmi. V čase, keď knižnica ešte nesídlila v terajšom Mestskom dome kultúry. Pripomenula, že si veľmi dobre pamätá, ako sa v tom čase tešili do nových priestorov, kde sa im otvorili nové možnosti poskytovania knihovníckych služieb. Knižnica vo Vranove nad Topľou stojí v posledných rokoch opäť pred podobnou výzvou, pretože priestory, v ktorých sídli už nepostačujú plniť požiadavky doby, preto sa hovorí o tom, že by mohla zmeniť svoje sídlo. „Doba pred nás stavia požiadavky na kvalitu služieb, aj priestorov, v ktorých sa poskytujú, preto by sme ľuďom vo Vranove nad Topľou, ktorí do knižnice prichádzajú za čitateľským zážitkom, informáciami, vzdelaním…, mali poskytnúť štandard, ktorý je dnes už samozrejmosťou. Knižnice dnes smerujú k viacfunkčným zariadeniam a plnia funkciu spoločenských väzieb, sú miestom stretávania, miestom, kde sa realizujú aktivity na podporu čítania, aj vzdelávacie aktivity,“ vysvetlila E. Antolíková.

Keďže ešte v pozícii riaditeľky Hornozemplínskej knižnice patrila k rešpektovaným odborníkom na knihovníctvo na Slovensku, aj v ČR, svoje skúsenosti a kreatívne idey bude rada odovzdávať i ako vedúca odboru kultúry. Inšpiráciou sú pre ňu skúsenosti zo zahraničných knižníc, napr. zo susednej ČR. Zároveň vyjadrila nádej, že v rámci Prešovského kraja sa v spolupráci s odborníkmi v ostatných knižniciach podarí túto víziu naplniť. „V zahraničí majú knižnice iné postavenie, čo sa postupne prenáša aj k nám. Dnes knižnice už nie sú iba o vypožičiavaní kníh, ale ponúkajú oveľa širší zoznam aktivít. Vo Vranove nad Topľou sa nám podarilo preniesť do praxe viaceré podnetné myšlienky, preto by som bola rada, keby sme sa v kraji dokázali navzájom inšpirovať. Knihovnícky svet je veľmi bohatý a mojím prianím je, aby sme ho verejnosti ukázali v čo najlepšom svetle,“ dodala E. Antolíková.
 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!