Druhé striebro pre Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Začiatkom októbra 2022 sa Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou, Čemerného zúčastnil na 8. ročníku Medzinárodného festivalu „BRATISLAVA CANTAT II. 2022“ v Bratislave. Základnou myšlienkou festivalu je prostredníctvom hudby spájať ľudí, prežiť zjednotenie do jednej veľkej svetovej hudobnej rodiny a nadviazať nové priateľstvá medzi hudobnými telesami a krajinami.

Náš chrámový zbor mal možnosť predviesť svoju tvorbu medzi zbormi zo Slovenska, Česka, Estónska, Maďarska a zároveň reprezentovať seba, mesto Vranov nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj na medzinárodnom podujatí. Otvárací festivalový koncert sa konal v piatok 7. októbra 2022 v Hudobnej sieni Klarisky. Pôvodne išlo o gotický kostol a kláštor klarisiek, ktorý dnes už slúži na kultúrne a spoločenské podujatia a rovnako aj ako galéria.

Festival Bratislava Cantat je predovšetkým súťažným festivalom speváckych zborov rozdelených do rôznych kategórií. Hlavná časť tejto súťaže sa uskutočnila v sobotu 8. októbra 2022 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Odborná porota udelila Gréckokatolíckemu chrámovému zbor bl. P. P. Gojdiča striebro v kategórií byzantská sakrálna hudba. Pre zbor je to druhé strieborné ocenenie v tomto roku. Prvé získal na medzinárodnom festivale „MUSICA ORBIS PRAGUE FESTIVAL“ v Prahe, kde si odniesol aj špeciálnu cenu poroty za uchovávanie tradícií.

Voľný čas zboristi využili na prehliadku historických častí Bratislavy, navštívili Bratislavský hrad a jeho okolie. Zborový festival pokračoval tretím dňom, kedy spevácke zbory vystúpili počas sv. omší v Jezuitskom kostole a Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke. Naši zboristi zavítali do Šaštína, aby svojim spevom okrášlili sv. omšu v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a ukončili svoje účinkovanie v Bratislave.

Účasť zboru na festivale podporil Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu „Reprezentácia Zboru bl. P. P. Gojdiča Vranov na medzinárodnej súťaži Bratislava Cantat II.“

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!