Nárast cien elektriny pre obce? Pre Tovarné stúpla o drakonických 376%!

  • Obce
  • Dátum: 21.06.2022
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Samosprávy na Slovensku čakajú náročné časy. Drakonické zvyšovanie cien elektrickej energie a zemného plynu kladie otázku – Quo vadis mestá a obce? V okrese Vranov nad Topľou sú prvými príkladmi, kde majú starostovia hlavu v smútku, obce Tovarné a Kladzany.

„Neúnosné,“ bolo prvé slovo starostky Tovarného Kvetoslavy Mižákovej, keď jej na stole pristál dodatok, v ktorom energetická spoločnosť oznámila navýšenie ceny elektriny za MWh zo 75,10 na 357,36 eur! Vyjadrené v percentách: 376% „Keď sa rozprávalo, že sa budú dvíhať ceny energií, predstavovali sme si, že to bude 100, maximálne 200%. Za týchto okolností sa pomaly blížime k tomu, že sa samospráva dostáva na hranicu existencie a možno aj likvidácie. Starostkou som od roku 2010, ale takáto kritická situácia ešte nebola,“ pokračovala Kvetoslava Mižáková.

Ako ďalej dodala, o nových podmienkach bude informovať obecné zastupiteľstvo. V praxi očakáva zvyšovanie nájmov v obecných budovách, zvyšovanie poplatkov v dome smútku, či zastavenie investičných akcií, pretože obec nebude mať na spolufinancovanie projektov. „Ak vypneme verejné osvetlenie, čo nám pomôže ušetriť len zlomok, na čo nám potom bude v tme kamerový systém? Nebude to mať za následok nárast kriminality?“ položila otázky K. Mižáková.

Ďalšou ranou je zvýšenie ceny zemného plynu pre miestnu základnú školu s materskou školou z 25 na 119 eur za MWh. Vykrytie rozdielu skončí opäť na ťarche obecnej kasy, no priamy dopad to môže mať aj na zvýšenie poplatkov za školský klub detí a obedy, kde už nastupujú peňaženky rodičov. „Štát chce na jednej strane rodinám pridať a zároveň im to z peňaženiek vezme na poplatkoch, ktoré budeme musieť zvýšiť,“ zamyslela sa nad logikou K. Mižáková a pokračovala: „Deti sa budú učiť na jednej chodbe, možno vyhlásime plynové prázdniny alebo si budú musieť, nedajbože, nosiť vlastné polienka do piecky. Samozrejme, hovorím to obrazne a sarkasticky, ale pravdou je, že nič dobré nám to neprinesie,“ reagovala K. Mižáková. Doplnila, že v zmluvách sú síce definované zľavy 12% na zemný plyn a 7 až 10% na elektrinu, ale „zľavy sú stále z cenníkových cien. Čo nám pomôže 10%, keď budú ceny ďalej rásť?“ vyjadrila obavu starostka Tovarného.


Starosta obce Kladzany Daniel Lorinc. FOTO: Imrich Makó.

Obci Kladzany končí k 30. júnu zmluva so súčasným dodávateľom zemného plynu, od ktorého ho nakupovali za 14,60 eur za MWh bez distribučných poplatkov. V rámci elektronickej aukcie sa nová cena pohybuje od 112 do 120 eur za MWh bez distribučných poplatkov. „Kým teraz sme za zemný plyn počas vykurovacej sezóny zaplatili 8 000 až 10 000 eur, podľa nových návrhov cien to vychádza na 40 000 eur,“ konštatoval starosta Kladzian Daniel Lorinc.

Za pozície predsedu Združenia miesta a obcí vranovského regiónu registruje Daniel Lorinc podobnú situáciu aj v iných samosprávach v okrese, či v rámci iných regiónov po celom Slovensku, kde sa končili zmluvy s dodávateľmi. Priznal, že s podobnou situáciou sa počas svojho funkčného obdobia ešte nestretol, a to patrí služobne medzi najstarších starostov. „Boli sme aj na seminári, kde nám odporúčali zelené riešenia založené na obnoviteľných zdrojoch. Problém je v tom, že v priebehu pol roka sa tieto riešenia zrealizovať nedajú,“ dodal D. Lorinc.

Vysokými cenami energií nočná mora samospráv nekončí. Ak v dôsledku navrhovaných vládnych opatrení stratia mestá a obce aj na podielových daniach, K.O. direkt sa pre nich zdvojnásobí. „Za týchto okolností pocítia hlavne menšie obce vážne finančné problémy už v jeseni. Ministerstvo financií argumentuje, že máme rezervné fondy, ale tie sme si šetrili na spolufinancovanie projektov, najmä z eurofondov. Ak rezervné fondy rozpustíme na náklady na energie, zastaví sa rozvoj,“ pripomenul D. Lorinc.

Termín „rozvoj“ sa dnes stáva magickým slovom aj z ďalšieho dôvodu. Pri náraste cien stavebných materiálov ostáva pred samosprávami otázka, či sa vôbec pustiť do vysúťažených projektov, ak existuje viac otázok ako odpovedí. Napr. v Kladzanoch sú pred spustením dvoch projektov. Z toho jeden sa týka zníženia energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu. Starosta však nemá istotu, že si firma stavenisko prevezme. „Na začiatku sme počítali s 5%-tným navýšením, ale kvôli nárastu cien stavebných materiálov sa táto čiastka zvyšuje. Nielenže stúpajú ceny, ale predlžujú sa aj dodacie lehoty dodávok stavebných materiálov. Tým pádom sa firmy obávajú, že nielen nesplnia realizáciu diela za vysúťažené ceny, ale ani nebudú schopní dodržať harmonogram stavby,“ ilustroval súčasnú situáciu D. Lorinc.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!