DOMAŠA: V RO Eva opravia komunikácie, pribudnú aj nové parkovacie miesta

  • Obce
  • Dátum: 29.12.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V rekreačnej oblasti Domaša – Eva sa môžu chatári a turisti tešiť na zrekonštruované miestne komunikácie. Ako aj na necelú stovku parkovacích miest. Obec Holčíkovce získala pre tento účel z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 250 000 eur.

Rekreačné oblasti Eva a Poľany má v správe obec Holčíkovce. Miestne komunikácie tam boli vybudované ešte v 70. a 80. rokoch za čias bývalej Okresnej správy cestovného ruchu. Niet pre to divu, že zub času na ich kvalite zanechal svoje stopy. Napriek tomu, že samospráva sa snažili do ich opráv investovať v rámci svojich možností, predsa len niektoré úseky dnes vykazujú havarijný stav. „Pre nás je táto investícia veľmi dôležitá, lebo by sa skvalitnili podmienky pre chatárov, aj krátkodobých návštevníkov. Určite to ocenia vodiči áut, ktorí nebudú musieť obchádzať diery, kde hrozí defekt alebo iné poškodenie. Plus sa zároveň zvýši bezpečnosť peších, či cyklistov,“ uviedol starosta obce Holčíkovce Michal Flešár.

Oprava ciest na Eve

Vzhľadom na nevyhovujúci stav ciest, vedenie obce a poslanci obecného zastupiteľstva neváhali a zapojili sa do výzvy, v rámci ktorej získali dotáciu vo výške 250 000 eur. Podľa projektu sa má zrekonštruovať 2 779 m komunikácií, na čo sa použije 138 000 m2 asfaltu. V miestach, kde to šírka cesty dovoľuje, je naplánovaných takmer 100 nových parkovacích miest. „Projekt sme mali pripravený pre obidve strediská, teda pre Evu, aj Poľany. Rozpočet však predstavoval viac ako 500 000 eur. Keďže sa nám podarilo získať 250 000 eur, rozhodli sme sa využiť tieto finančné prostriedky najskôr tam, kde sú cesty v horšom stave, čo je na Eve smerom k Zátoke a Autokempingu,“ vysvetľoval starosta Holčíkoviec Michal Flešár.

Stihnúť do leta

Spoluúčasť obce predstavuje 22 000 eur. Definitívna výška bude známa až po ukončení verejného obstarávania. M. Flešár však v tejto súvislosti zdôraznil, že ak by sa v dôsledku nárastu cien konečná suma za dielo zvýšila, obec je pripravená ju vyfinancovať. „Predpokladám, že verejné obstarávanie, ktorého proces by sme najmä pre menšie obce potrebovali zjednodušiť, by pri najlepšom scenári mohlo trvať 2 – 3 mesiace. Keďže to robíme pre chatárov a turistov, boli by sme radi, kedy sa nám podarilo cesty opraviť do začiatku najbližšej letnej sezóny,“ dodal M. Flešár.

Nové verejné osvetlenie

So zvýšením bezpečnosti v rekreačných oblastiach Eva a Poľany súvisí aj budovanie verejného osvetlenia. V roku 2019 sa podarilo osadiť desať svietidiel a zrealizovať predprípravu na ďalšie štyri. O rok neskôr pribudlo na Eve deväťdesiat svietidiel a tento rok na Poľanách ďalších trinásť, ktoré osvetľujú spodnú časť s parkoviskom. Na dotáciách získala obec spolu za tri roky 112 000 eur a z vlastných zdrojov dofinancovala 40 000 eur. „Keďže chatári tu nie sú celý rok, trápilo nás, že často dochádzalo k vykrádaniu ich chát. Veríme, že práve verejné osvetlenie dopomôže vo veľkej miere krádežiam a vandalizmu zabrániť. Na druhej strane sa tým zvyšuje bezpečnosť pre tých, ktorí si chcú po strediskách dopriať večernú prechádzku. Aj z toho dôvodu sa plánujeme zapojiť do ďalších výziev, aby sme verejné osvetlenie doplnili už od začiatku prístupovej cesty do rekreačnej oblasti Poľany,“ pripomenul M. Flešár.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!