Divoké skládky odpadu vo Vranove pribúdajú, mesto zintenzívni kontrolu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou sa pustilo do odstraňovania divokých skládok, ktoré tento rok pribudli aj na miestach, kde ich doteraz samospráva neevidovala. Primátor Ján Ragan v tejto súvislosti zdôraznil, že proti tomuto fenoménu vytiahnu aj fotopasce a mestskú políciu.

Poslami jari sa v ostatných rokoch stali hromady odpadu pohodené vo voľnej prírode. Výnimkou nie je ani mesto Vranov nad Topľou, preto pracovníci oddelenia verejnoprospešných služieb začali v týchto dňoch s odstraňovaním divokých skládok. „Práve toto obdobie je najvhodnejšie, pretože sneh sa roztopil a vegetácia sa ešte naplno neprebudila. Aby sme sa dostali k odpadu, musíme vyrezať kríky, čím sa zároveň priestor presvetlí, od čoho očakávame, že ľudia už nebudú mať odvahu hádzať tam ďalší odpad,“ vysvetľoval primátor Ján Ragan.

Za najexponovanejšie miesta označil okrajové časti mesta, kde končí zástavba a začína les, či pasienky. To isté platí o priestoroch nevyužívaných neuzavretých objektov, ale zoznam je oveľa dlhší. Vranovský primátor upozornil, že oproti minulým rokom začínajú vznikať skládky aj v nových lokalitách! „Je to smutné, že sa nám na území mesta vyskytujú takéto skládky, pretože pre nás sú to náklady. Za likvidáciu odpadov platíme poplatky, náklady máme na pohonné hmoty a pracovníci, ktorí ich likvidujú, by mohli vykonávať iné činnosti,“ dodal J. Ragan.

Vedúci oddelenia verejnoprospešných služieb Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Ján Fedorňák referoval, že v priebehu troch týždňov zlikvidovali šesť skládok, z ktorých naložili odpad na 25 traktorových vlečiek. V najbližších dňoch sa pracovníci mesta presunú na Sídlisko 1. mája a do Čemerného. „Okrem odevov, stavebného odpadu, či biologického odpadu z rodinných domov by sme mohli zriadiť celú kúpeľňu, lebo nachádzame kompletnú sanitu, od vane až po toaletnú misu. Veľa odpadu nachádzame aj pri obchodných centrách a ich blízkosti v kanáloch, rigoloch, popri železničnej trati…,“ reagoval vedúci oddelenia verejnoprospešných služieb Ján Fedorňák.

V súvislosti s narastajúcim odpadovým barbarstvom prisľúbil J. Ragan razantnejšie opatrenia v hlavnej úlohe s mestskou políciou a intenzívnejším využívaním fotopascí. „Neviem, či je to tým, že ľudia sú kvôli pandémii viac doma, ale situácia sa naozaj zhoršila. Skládky síce odstraňujeme svojpomocne, no i napriek tomu odhadujem, že nás to stojí viac ako 10 000 eur,“ uviedol J. Ragan.

Mesto Vranov chce biologický odpad likvidovať vo vlastnej kompostárni

Keďže podstatnú časť produkovaného odpadu tvorí biologický odpad, mesto Vranov nad Topľou podá v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne“.

Mesto Vranov nad Topľou chce z projektu zakúpiť a inštalovať technológiu „aeróbny fermentor“. Po spracovaní bioodpadu v tomto zariadení vzniká fermentát, ktorý po dozretí na ploche je možné použiť ako kompost k agrotechnickému využitiu. Celý proces výroby kompostu vo fermentore trvá cca 48 hodín, po 96 hodinovom spracovávaní bioodpadu fermentor vyprodukuje brikety na kúrenie.

Súčasťou projektu je nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO, ktorými budú traktor, zberové vozidlo s umývacím zariadením, mulčovacie zariadenie so zberovým košom, čelný nakladač a plastové nádoby na zber BRKO v počte 2 300 ks. Všetci oprávnení žiadatelia v rámci tejto výzvy sú povinní dodržať minimálne 5 percentné spolufinancovanie. Celkové predpokladané oprávnené výdavky nášho projektu predstavujú sumu 1 518 500.- eur, spolufinancovanie zo strany mesta je min. 75 925.- eur.

„Z biologického odpadu, ktorý by sme týmto spôsobom likvidovali, vznikne rašelina. Využívali by sme ju pre potreby mesta a eventuálne bezplatne aj pre občanov. Veríme, že budeme s týmto projektom úspešní, lebo by nám pomohol ušetriť finančné prostriedky,“ uviedol primátor Ján Ragan.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!