Cyklotrasa Vranov nad Topľou – Domaša naberá v teréne prvé kontúry

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Cyklotrasa medzi Vranovom nad Topľou a Domašou je snom viacerých generácií. Ľady sa však začínajú hýbať. Aktuálne sa totiž zahájila prípravná fáza vypracovania projektovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná k začatiu stavebných prác.

Dominantnou témou stretnutí zástupcov Oblastnej organizácie Horný Zemplín a Horný Šariš s projekčnou kanceláriou a starostami zainteresovaných obcí, ktoré sa uskutočnili počas prvých dvoch mesiacov tohto roka, bolo trasovanie cyklotrasy tak, aby vyhovovalo z pohľadu majiteľov pozemkov.

S príchodom jarných mesiacov sa začalo intenzívne pracovať na príprave projektovej dokumentácie plánovanej cyklotrasy, ktorá ma spojiť Vranov nad Topľou s vodnou nádržou Domaša. Trasa je súčasťou Kostrovej siete cyklistických komunikácií v Prešovskom kraji. „V marci, keď už to umožnilo počasie, sa začali realizovať práce v teréne, čo znamená zameranie budúcej cyklistickej trasy. Dokumentácie pre jednotlivé obce by mali byť hotové v júni a v auguste 2021. Spracovaná dokumentácia bude následne slúžiť k územným konaniam a neskôr ako podklad pre stavebné konanie. Posledným a najnáročnejším krokom bude samotná výstavba cyklochodníka,“ uviedol senior destinačný manažér Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš Igor Kňazovický.

Uvedený úsek cyklistickej komunikácie predstavuje plánovanú novostavbu a modernizáciu v predpokladanej dĺžke 21,027 km. Cyklotrasa s východiskovým bodom v okresnom meste bude prechádzať katastrami obcí Majerovce, Sedliská, Benkovce, Slovenská Kajňa až po priehradný múr. „Navrhovaná cyklotrasa bude riešená predovšetkým ako segregovaná cyklistická cestička s voľnou šírkou koruny 3,5 m v extraviláne s najvyššou dovolenou rýchlosťou 15 km/hod, kde budú mať cyklisti a korčuliari obojsmerné pruhy šírky 1,5 m. Intenzita sa odhaduje na 200 cyklistov za hodinu,“ vysvetlil I. Kňazovický.

Objednávateľom dokumentácie je Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš. Vypracuje ju prešovská projektová kancelária Váhoprojekt, s.r.o., ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Náklady na prípravu „Projektovej dokumentácie pre cyklistickú komunikáciu Vranov nad Topľou – RO Domaša“ sú vo výške 79 800 eur. Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci programu Výzva pre región 2020 dotáciou 45 000 eur.

Aktivita je tiež realizovaná s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky cez program Podpora najmenej rozvinutých okresov. „Ministerstvo poskytlo na tieto účely 29 161 €. Chýbajúcich 5,6 tis. eur sa budú v procese realizácie riešiť v roku 2021 z vlastných zdrojov samospráv. Pri realizácii projektu poskytuje odborné konzultácie Referát projektov Mestského úradu vo Vranove nad Topľou,“ doplnil I. Kňazovický.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!