CSS Ametyst v Tovarnom získalo prestížne ocenenie Dobrá Duša

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Ocenenie Dobrá duša získavajú zariadenia sociálnych služieb a jednotlivci, ktorí zasvätili svoj život pomoci a starostlivosti o seniorov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so spoločnosťou Hartmann-Rico vyhlásili laureátov už po deviatykrát. V kategórii Zariadenie získalo titul Dobrá duša za rok 2019 Centrum sociálnych služieb Ametyst z Tovarného.

Projekt Dobrá duša vznikol z potreby uctiť si jednu z najkrajších foriem sebarealizácie – dobrovoľníctvo so zreteľom na pomoc seniorom. Ocenení si udelený titul zaslúžia najmä vďaka svojmu aktívnemu a srdečnému prístupu, optimizmu, vytrvalosti a túžbe pomáhať. Ako zdôrazňujú jeho vyhlasovatelia, pre klientov týchto zariadení nie je dôležitá len profesionálna zdravotná starostlivosť, ale je potrebné mať aj možnosť sa s niekým porozprávať, tráviť zmysluplne voľný čas, jednoducho mať svoju „dobrú dušu“, ktorá im pomáha a chápe ich, lebo je v podobnej situácií. Dodáme, že do súťaže sa môže zapojiť každý človek starší ako 60 rokov, ktorý bez nároku na finančnú odmenu pomáha v zariadení sociálnych služieb, a to najmenej 3 mesiace, rovnako aj Zariadenie, ktoré dobrovoľníkom vytvára priestor na ich realizáciu.

Zariadeniu CSS Ametyst sa porota rozhodla udeliť titul za vytváranie výnimočného prostredia pre dobrovoľnícku pomoc, podporu dobrých projektov pre seniorov a ochotu byť ľudským v každej chvíli. „Rád by som začal citátom – pomáhať je ľudské. Projekt Dobrá duša nie je súťaž, v ktorej vyhráva lepší, či rýchlejší. Vyhráva tu každý, kto sa rozhodne pomáhať, i ten, komu sa pomoci dostáva,“ uviedol riaditeľ Centra sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom Jozef Sabol.

CSS je veľkokapacitné zariadenie, v ktorom však uprednostňujú prácu v malých tímoch, aby vytvorili menšie komunity, ktoré klientom umožňujú život ako v rodine. V šiestich tímoch spolupracujú opatrovatelia, sociálni pracovníci, ergoterapeuti, zdravotné sestry, inštruktori sociálnej rehabilitácie, fyzioterapeuti a ďalší odborníci. V Ametyste zároveň kladú dôraz na úzku spoluprácu s rodinou, ktorú aktívne zapájajú do života ich príbuzných. „Našim cieľom a prianím je vytvoriť menšie komunity, ktoré našim prijímateľom umožnia život ako v rodine. Uvedomujeme si, že nestačí iba odborná stránka, ale dôležitý je aj ľudský empatický prístup vychádzajúci z nášho vnútra. Niektorí naši zamestnanci tu prežili celý svoj produktívny život a sú to ľudia s naozaj veľkým srdcom,“ reagoval J. Sabol.

Hoci pandémia spôsobená novým koronavírusom obmedzila kontakt rodinných príslušníkov s ich príbuznými v sociálnych zariadeniach, v Tovarnom sa predsa len vynašli. „Stále sme sa snažili o to, aby  v rodinách mali informácie o svojich príbuzných, či už sme ich kontaktovali my alebo komunikovali spolu cez telefón alebo videohovory. Keď sa opatrenia trošku uvoľnili, mohli sme využiť náš veľký areál so záhradou, kde sa mohli potom opäť stretnúť aj osobne,“ dodal J. Sabol.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!