Cirkevná škola na mobilite v Portugalsku

Obsahom odborných seminárov boli poznatky a návody na využitie moderných vyučovacích metód.