Čestným občanom Vranova sa stal počas emotívneho galavečera Ján Breza

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Čestným občanom mesta Vranov nad Topľou sa stal Dr.h.c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. Ľudsky najemotívnejším momentom večera bolo udelenie Ceny mesta Vranov nad Topľou PaedDr. Mariane Lapčákovej, in memoriam.

Oceňovanie osobností mestom Vranov nad Topľou sa konalo 22-krát. Primátor Ján Ragan vo svojom príhovore pri tejto príležitosti zdôrazňoval hodnoty ako odbornosť, zanietenosť, ľudskosť a nezlomnú vieru v ľudí, ktorí sú dnes svojím životným a profesionálnym príbehom inšpiráciou aj pre ostatných.  „Možno až z prílišnej skromnosti neradi rozprávajú o sebe, ale určite za nich hovoria ich úspechy v oblasti spoločenskej, sociálnej, zdravotnej, či podnikateľskej. Albert Einstein povedal, že iba život, ktorí žijeme pre iných, stojí za to a v tomto duchu žijú aj osobnosti, ktoré dnes pred nás predstúpia, aby sme im odovzdali ocenenia,“ uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

K slávnostnému priebehu prispeli svojimi vystúpeniami aj River band, finalista Mirror Family a operné duo La Strada. Najemotívnejším momentom bolo udelenie Ceny mesta Vranov nad Topľou Mariane Lapčákovej, in memoriam, za rozvoj školstva, kultúrnej činnosti a propagáciu mesta v zahraničí. Jej vizitku čítala s dojatím dcéra a moderátorka galavečera Beáta, cenu preberal manžel Miroslav. V tej chvíli sa publikum, v ktorom sa na tvári zaleskla nejedná slza, postavilo a dojemnú chvíľu doplnilo mohutným potleskom…


Ocenenie udelené PaedDr. Mariane Lapčákovej, in memoriam, sprevádzal potlesk dojatého publika. FOTO: Imrich Makó.

Najvyšším udeleným ocenením mestom Vranov nad Topľou je honor čestný občan. Tento titul získal Dr.h.c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. za pomoc pacientom – občanom mesta aj blízkeho regiónu. „Ani to nebolo treba, veď ja som obyčajný chlapec z dediny, ktorého celoživotným krédom je pomáhať svojim pacientom a slúžiť tomuto národu,“ reagoval Ján Breza po prečítaní jeho životopisu.

Rodák z Bratislavy študoval v rokoch 1964-1967 na Strednej všeobecnovzdelávacej škole. V rokoch 1967 – 1973 pokračoval v štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje postgraduálne vzdelávanie v odbore urológia I. stupňa ukončil v roku 1976 a II. stupňa v roku 1981.

Svoju akademickú kariéru začal v roku 1973, ako asistent na Urologickej klinike LFUK v Bratislave. Od roku 1976 pôsobil ako odborný asistent na Urologickej klinike LFUK v Bratislave a od roku 1980 pôsobil ako štipendista v Svetovej zdravotníckej organizácii Western General Hospital, Edinburgh v Londýne.


Čestný občan mesta Vranov nad Topľou Dr.h.c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. FOTO: Imrich Makó.

Od roku 1986 začal pracovať ako výskumný pracovník Department of Urology, University of California San Francisco v USA . Na urologickej klinike v Bratislave pôsobil od roku 1987 ako Docent. V rokoch 1991-1993 pôsobil ako hosťujúci profesor Department of Urology, University of California San Francisco v USA. Ako prodekan pre zahraničné styky na Lekárskej fakulte pôsobil od roku 1997 až do roku 2000. Od roku 1996 až do súčasnosti pracuje ako Profesor urológie a prednosta Urologickej kliniky LFUK v Bratislave. Taktiež je prednostom Katedry urológie na Slovenskej zdravotníckej univerzita. „Pán profesor mimoriadne ochotne prijal mnohých pacientov z mesta Vranov nad Topľou s veľmi ťažkými diagnózami, nezriedka aj po nevydarených operáciách, či dlhodobom liečení bez výsledku. Realizoval niekoľko transplantácii obličiek, vážne operácie onkologických nálezov, pomohol k operácii unikátnym gamanožom v Prahe a ďalším zložitým a prakticky veľmi ťažko dostupným zdravotníckym výkonom pre občanov Vranov nad Topľou. Niektorých z nich zbavil bolesti a trápenia, ďalším daroval roky života navyše transplantáciou orgánov, ktoré už vzhľadom na diagnózu a prognózu nedúfali,“ citujeme z vizitky Jána Brezu.

Ocenenia mesta Vranov nad Topľou

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA  VRANOV NAD TOPĽOU

– Dr.h.c. Prof. MUDr. Jánovi Brezovi, DrSc.

– za pomoc pacientom – občanom mesta aj blízkeho regiónu.

 

CENA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Vilma Krauspeová

– za rozvoj a celoživotnú prácu v oblasti kultúrneho a spoločenského života.

***

PaedDr. Mariana Lapčáková, i.m.

– za rozvoj školstva, kultúrnej činnosti a propagáciu mesta v zahraničí.

 

CENA PRIMÁTORA MESTA

Mgr. Jaroslav Kolcun

– za úspešnú prípravu mladých atlétov počas svojej trénerskej kariéry.

***

MUDr. Dušan Hanidžiar

-za rozvoj zdravotníctva v oblasti pneumológie a ftizeológie v meste Vranov nad Topľou.

***

MUDr. Milan Jalč

-za rozvoj zdravotníctva v oblasti ortopédie v meste Vranov nad Topľou.

***

Nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou

– za mimoriadne a ľudské nasadenie počas pandémie COVID-19.

Ematech

– za rozvoj podnikania a vytvorenie prvých pracovných v priemyselnom parku Ferovo.

ČESTNÉ UZNANIE

Marián Kopko

– za významnú propagáciu mesta Vranov nad Topľou prostredníctvom vlastných diel výtvarného umenia.

***

Krava & Company s.r.o.

– za inovatívny prístup pri výrobe a predaji mäsových výrobkov.

***

František Mihaľ

– za dlhoročné pôsobenie a vysokú odbornú a kvalitnú prípravu žiakov v prvej súkromnej Autoškole v meste Vranov nad Topľou.

***

Martin Šviderský

– za úspešnú reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou vo futbale doma a v zahraničí.

***

Juraj Salus, i.m.

– za aktívnu účasť v spoločenskom a športovom dianí v meste Vranov nad Topľou.

***

Zariadenie pre seniorov

– za obetavý a ľudský prístup k seniorom počas pandémie COVID-19.

***

Ján Luka

– za dlhoročnú humánnu činnosť a 115- násobné darcovstvo krvi.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!