Čarovný štetec – zázračná farbička: V CVČ súťažili mladí výtvarníci

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Centrum voľného času usporiadalo pre žiakov vranovských základných škôl 21. ročník súťaže detskej výtvarnej tvorby Čarovný štetec – zázračná farbička. Po dvojročnej odmlke sa obľúbenej súťaže zúčastnilo 25 žiakov.

Práce posudzovala komisia v zložení: Mgr. Janka Homzová a Mgr. Gabriela Žolnová, obidve výtvarníčky – profesionálky z CVČ.

Na súťažných prácach hodnotili najmä precíznosť, nápaditosť, spracovania témy, kompozíciu, farebnosť a použitú techniku.

1. kategória pracovala s témou ,,Lesná bytosť – fantazijné spracovanie“, II. a III. kategória sa popasovali s témou: ,,Moje lesné mesto“. V každej kategórii boli udelené 3 ceny a diplom, ktoré do súťaže venovalo CVČ.

I. kategória (3. – 4. ročník, 10 súťažiacich): 1. miesto Rebeka Dzurňáková (ZŠ Juh), 2. miesto Nina Podoľská (ZŠ Lúčna), 3. miesto Martina Matušková (ZŠ Bernolákova).

II. kategória (5. – 6. ročník, 9 súťažiacich): 1. miesto Noemi Mitriková (ZŠ Sídlisko II), 2. miesto Diana Dančová (ZŠ Juh), 3. miesto Daniel Berta (ZŠ Sídlisko II).

III. kategória (7. – 8. ročník, 6 súťažiacich): 1. miesto Liana Adamová (ZŠ Sídlisko II), 2. miesto Tatiana Bujková (ZŠ Lúčna), 3. miesto Jakub Malý (ZŠ Lúčna).

Porota udelila špeciálne ocenenie Mariánovi Kopčovi za kreatívnu techniku a Lei Doležalovej za umeleckú kresbu. Výtvarné diela budú v najbližšom období zdobiť priestory CVČ.

Veríme, že poskytnú rovnakú radosť tvorcom, ako aj návštevníkom. Poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom za ich prácu so žiakmi, ktorou prispievajú k rozvíjaniu talentovaných detí.

Ing. Karin Vágó

koordinátorka súťaže

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!