Bohu na slávu, blížnemu na pomoc – pre členov DHZ v Soli životné poslanie

  • Obce
  • Dátum: 08.09.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Dobrovoľný hasičský zbor v Soli oslavuje 100 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dostalo ocenenia viacerým osobnostiam, pre ktoré sa stalo motto „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“ celoživotným poslaním. Súčasťou osláv bolo aj slávnostné odovzdanie do užívania novozrekonštruovanej hasičskej zbrojnice.

História obce Soľ a miestneho dobrovoľného hasičského zboru je spätá neoddeliteľným spôsobom. Ako zdôraznil vo svojom príhovore starosta Jozef Berta, počas celého obdobia svojej existencie plnil DHZ okrem výjazdov k záchranným akciám aj spoločenskú funkciu. „Z kroniky sa dozvedáme, že mnohokrát museli zasahovať v boji s ohňom na ostro. S myšlienkou pomoci blížnemu v núdzi nasadzovali často svoje životy. Až časom im v tom začala pomáhať hasičská technika… S hrdosťou si však obliekali hasičskú uniformu, aby okoliu ukázali príslušnosťou k svojej dobrovoľnej organizácii,“ pripomenul starosta obce Soľ Jozef Berta.

Práve pri pohľade do histórie vidieť, akú úctu a rešpekt si dobrovoľní hasiči v obci získali. Jedným z dôkazov je napr. podpora samosprávy, ktorá po vzore Soli nebola v iných obciach vždy samozrejmosťou. Hneď v prvých rokoch pôsobenia sa materiálno-technické zázemie DHZ rozrastalo o modernú dobovú techniku a napr. prvá dvojkolesová motorová striekačka, ktorú obecné zastupiteľstvo objednalo za 31 500 vtedajších korún v marci 1933, je funkčná ešte i dnes.

Sídlo prvej hasičskej zbrojnice bolo vybudované v roku 1951. Keďže postupne začala pribúdať ďalšia a ďalšia technika, jej priestory sa stali kapacitne nevyhovujúce, v roku 2015 odkúpila obec bývalú autoumývareň od miestneho agrodružstva a postupne ju zrekonštruovala do súčasnej podoby. „Všetky materiálne statky by boli k ničomu, pokiaľ by nebol záujem zo strany dobrovoľných hasičov, zo strany našich obyvateľov. V obci a blízkom okolí sme sa mnohokrát presvedčili, že na našich hasičov sa môžeme v čase núdze plne spoľahnúť,“ uviedol J. Berta.

V súčasnosti má Dobrovoľný požiarny zbor v Soli 80 členov. O budúcnosť DHZ však v jednej z najstarších obcí v okrese Vranov nad Topľou mať obavu nemusia, pretože v spolupráci so základnou školou zriadili hasičský krúžok a nastupujúce generácie sa pravidelne, či už v kategórii žiakov alebo dorastu, zúčastňujú na regionálnych, ale i celoslovenských súťažiach. Ďalším medzníkom je založenie zásahovej jednotky v roku 2015 s 22 dobrovoľnými hasičmi, ktorí musia každoročne okrem lekárskych prehliadok absolvovať aj rôzne školenia a kurzy, ako napr. školenie na prácu vo výškach alebo získať oprávnenie na výškovú techniku, žeriavnicky preukaz, pilčícky preukaz a ďalšie. K tomu, samozrejme, patrí absolvovanie taktických cvičení a postupov hasičských jednotiek. „Sám môžem potvrdiť, že kedykoľvek sa na nich obrátime, sú ochotní nastúpiť do prvej línie a chrániť majetok pred živlami, zdravie pred vírusmi a šíriť dobré meno obce,“ zdôraznil J. Berta.

Činnosť dobrovoľných hasičov je univerzálna! V prvej línii bojujú po boku s ich profesionálnymi kolegami pri požiaroch, pomocnú ruku podávajú pri dopravných nehodách, pátracích akciách, či odstraňovaní následkov živelných pohrôm a desiatky hodín odpracovali v teréne aj počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Nápomocní boli nielen pri pravidelnej dezinfekcii verejných priestorov v obci, ale spolu s členmi ostatných DHZ v okrese sa podieľali na registrácii repatriantov v karanténnom centre v internáte Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou. Spolu s členmi Asociácie samaritánov Slovenska udržiavali jeho chod pod dobu viac ako dvoch mesiacov. „Len za posledné dva týždne sme sa zúčastnili troch výjazdov k živelným pohromám a jedného výjazdu k dopravnej nehode. Naša jednotka je zaradená do plošného rozdelenia síl v kategórii A, preto musí vyraziť do desiatich minút. Keďže výjazd môže byť vyhlásený kedykoľvek, stalo sa nám, že k požiaru sme vyrážali priamo z výročnej schôdze DHZ. Dúfam, že dnes sa nám to nestane,“ dodal s úsmevom veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v Soli Ján Šopiak.

Hoci počas ich zásahov ide do tuhého a spoločnosť do nich vkladá nemalú dávku nádeje, nechýba im ani zmysel pre humor. „Raz nám v rámci priateľskej debaty okresný riaditeľ Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou povedal, že skutočnými hasičmi budeme, až keď budeme mať výjazd k mačke na strome (úsmev). No ja si myslím, že skutočnými hasičmi už sme,“ reagoval usmievajúc sa J. Šopiak.

Pri príležitosti osláv 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Soli boli Čestným uznaním ocenení mladší technik Ján Šopiak st., mladší technik Miroslav Voľanský, nadrotník Martin Pašmik, nadzbormajster Jozef Ranič, zbormajster Dominik Ujček, zbormajster Matúš Kulman, zbormajstrer Peter Gazdik, nadrotník Jozef Šopiak, mladší zbormajstrer Marek Iľko, mladší zbormajster Matúš Kokinda, nadrotník Maroš Voľanský, starší zbormajster Peter Kelemen a starší zbormajster Peter Antol st.

Medaila Vojtecha Nemáka III. stupňa bola udelená mladšiemu zbormajstrovi Jozefovi Petríkovi, Medaila Miloslava Schmidta za zásluhy o výcvik inšpektorovi Jánovi Voľanskému a Medaila sv. Floriána III. stupňa vrchnému technikovi Jánovi Šopiakovi ml.

Medailu Čestný funkcionár udelenú Čestným predsedom DHZ Soľ si prevzali vrchný technik Štefan Voľanský, technik Mgr. Michal Kurej a technik Daniel Nutár, ktorí si ako bývalí velitelia, spolu so súčasným veliteľom vrchným technikom Jánom Šopiakom, prevzali aj Pamätné listy.

Medaila za medzinárodnú spoluprácu III. stupňa bola udelená OSP Dukla Poľská republika. Medailu za spoluprácu III. stupňa si prevzali člen Prezídia HaZZ  plk. Ing. Jozef Voľanský a starosta obce Soľ Jozef Berta.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!