Archeologický prieskum hradu v Stropkove: Aké ešte vydá svedectvá?

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Stropkov začalo so záverečnou fázou prieskumu severnej časti zaniknutého hradu. Formou prednášok sa bude môcť priamo na mieste prieskumu zoznámiť s jeho výsledkami aj verejnosť.

V jarných mesiacoch začali v Stropkove záverečnú fázu prieskumu severnej časti zaniknutého hradu. Prvé dve etapy boli zrealizované v roku 2019. Teraz prišiel na rad technicky najnáročnejší výskum jeho severozápadného bastiónu z obdobia 17. a 18. storočia. Nachádzal sa na mieste dvoch rodinných domov, ktoré mesto vykúpilo od pôvodných majiteľov a následne ich pred tromi rokmi asanovalo.

Ako uviedol primátor Ondrej Brendza, dnes je ešte priskoro povedať, čo sa v celistvosti nachádza pod úrovňou terénnu a čo výskum prinesie, no nedajú sa vylúčiť bohaté nálezy archeologického materiálu, ktorý znásobí hodnotu tejto zaniknutej Národnej kultúrnej pamiatky. V skúmanej časti hradu boli totiž podľa dostupných informácií v minulosti vínne pivnice šľachticov. „V rámci obnovy námestia sa dostávame do finále z hľadiska nevyhnutných archeologických prác. Doterajšie poznatky nám ukázali, že pod vrstvou zeminy a muriva z 20. storočia sú zachované časti hradných múrov, základové múry severozápadnej časti bastiónu ako šľachtického paláca a pivničné oporné piliere s klenbami. Ide o historicky cenné územie a našim cieľom je jeho obnova a zakomponovanie odhalených objektov do tunajšieho námestia ako celku. Záverom archeologického výskumu bude výstupná dokumentácia dôležitá pre ďalší krok smerujúci k obnove námestia,“ priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza.

Archeologická správa bude jedným z podkladov pre vyhlásenie architektonickej súťaže návrhov na obnovu historického areálu. Súčasťou výskumu je moderná dokumentácia formou 3D fotogrammetrie a online databázy, ako aj práca s archívnymi mapovými podkladmi. „Od začiatku nám veľmi nepraje počasie. Napriek tomu sa nám v prvej fáze podarilo odkryť pozostatky bastiónu od novodobých vrstiev zeminy. V súčasnosti prebieha sondový celoplošný ručný odkryv plochy a preskúmavame obvodové murivo bastiónu. V najbližšom období sa presunieme viac do severnej časti, teda do priestoru interiéru bastiónu, kde očakávame najhodnotenejšie nálezové situácie,“ vysvetlil archeológ Martin Sabol.

Výskum prebieha v úzkej kooperácií archeologického tímu s mestom Stropkov, Krajským pamiatkovým úradom Prešov, ktorý zastupuje Peter Harčar a architektom Jánom Krchom z Technickej univerzity v Košiciach. Ambíciou samosprávy je vybudovať hradnú pivnicu, sprístupniť ju verejnosti a zvyšné časti severných hradieb so severovýchodným bastiónom  prezentovať náznakovo nad terén. Od júna by chceli prebiehajúci výskum a získané informácie prezentovať aj verejnosti a školám priamo na mieste formou prednášok. „Akcia by mala byť ukončená v septembri, náklady na jej vykonanie vo výške 58 tis. eur hradí mesto z vlastného rozpočtu. Po komplexnom odkrytí terénu a odhalení zachovaných hradných murovaných častí pristúpia k jeho dočasnému zakonzervovaniu,“ uviedol hovorca mesta Stropkov Peter Novák.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!