Anna Maťašová Kalnassy: Všetci členovia zboru sú pre mňa ako moja rodina

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Miešaný gréckokatolícky spevácky zbor Chrysostomos, ktorý oslavuje 25. výročie svojho založenia, je zborom Gréckokatolíckej cirkvi vo Vranove nad Topľou. Za patróna si vybral sv. Jána Zlatoústeho (sv. Ioana Chrysostoma), konštantínopolského arcibiskupa. Práve on je autorom a zostavovateľom liturgie, ktorú z gréčtiny preložili do staroslovienčiny Konštantín, zvaný Filozof, spolu so svojim bratom Metodom.

Za štvrťstoročie reprezentoval mesto Vranov nad Topľou nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. Všade, kde jeho členovia vystúpili, si svojím speváckym umením získali uznanie a rešpekt.

Od začiatku jeho pôsobenia je dirigentkou Anna Maťašová Kalnassy, ktorú sme pri tejto príležitosti požiadali o rozhovor.

„Som vďačná za spoločne strávené roky. Ďakujem všetkým bývalým aj terajším členom za trpezlivosť a vytrvalosť. Rada by som v mene nášho zboru poďakovala všetkým naším fanúšikom, podporovateľom, priateľom a rodinám členov za ich podporu. Prešovskému samosprávnemu kraju za príspevok, ktorý nám tento rok poskytol na materiálne vybavenie gréckokatolíckeho chrámového zboru Chrysostomos,“ poďakovala sa na úvod Anna Maťašová Kalnassy.

* Miešaný gréckokatolícky spevácky zbor Chrysostomos vznikol v decembri 1996. Aký bol prvý impulz k tomu, aby ste ho založili?

– Pri zrode MSZ Chrysostomos stál predovšetkým vtedajší vedúci zboru pán Andrej Lakatoš, ako aj správca novovzniknutej farnosti otec Ľubomír Novák. V 90-tych rokoch sa naša gréckokatolícka cirkev aktívne rozvíjala, vznikali nové chrámy a farnosti a tak po dlhom období „ticha“ tu bol priestor a hlavne obrovské nadšenie, aby sme založili náš miešaný zbor. V liturgiách východného obradu má spev veľmi významné miesto, takže paralela „vznik novej farnosti – vznik speváckeho zboru“ je asi najlepšie vysvetlenie na spomínaný prvý impulz.

– Spomínali ste obrovské nadšenie po „dlhom období ticha“. Koľko členov ste mali na začiatku?

– Naozaj v tých úplných začiatkoch sme mali veľmi širokú základňu. Bolo nás viac ako štyridsať. Tak ako som spomínala, nadšenie bolo obrovské, a tak sme ani o nových členov nemali núdzu. Základ tvorili ľudia, ktorí už so zborovým spevom mali skúsenosť a k nám ich priviedla viera. Chceli zúročiť svoj talent nie len po hudobnej, ale aj po duchovnej stránke. Vo farnosti vznikol aj mládežnícky a detský spevácky zbor, takže priama postupnosť tu fungovala.

* Svojim účinkovaním sa kolektív zboru snaží odkrývať krásu a duchovné bohatstvo byzantsko-slovanského obradu, dedičstva gréckokatolíckych predkov. V čom je najväčšie čaro byzantsko-slovanského obradu?

– Pre mňa osobne je východný obrad nesmierne krásny. Interpretovať piesne východného obradu je podľa mňa nielen o „prečítaní nôt“, ale aj  o viere. Tieto skladby majú v sebe nesmiernu dynamiku, ale aj citlivosť a pokoru.

* Započúvať sa do zborového spevu je duchovným, aj umeleckým zážitkom. Predsa len, čo najviac charakterizuje miešaný gréckokatolícky spevácky zbor Chrysostomos podľa Vás?

– Pre mňa sú všetci členovia zboru ako moja rodina. Členmi terajšieho „Chrysostoma“ sú aj zakladajúci členovia. Ja vravím, že sme spolu zostarli. Ale máme vo svojich radoch samozrejme aj strednú a mladšiu generáciu. To je mnohokrát už druhá generácia zakladajúcich členov. Napriek vekovým rozdielom a profesným rozdielom je to jedna veľká a skvelá „partia“. Myslím si, že najcharakteristickejšou črtou je, že sme predovšetkým zbor chrámový, to znamená, že spievame predovšetkým vo vlastnom chráme.

* Repertoár zboru tvorí predovšetkým kompletné naštudovanie liturgie sv. Jána Zlatoústeho v slovenskom i staroslovienskom jazyku, rad pobožností východného obradu, skladby svetových klasikov, piesne v slovenskom, či staroslovienskom jazyku. Podľa čoho ich vyberáte a zaradzujete do repertoáru?

– Teraz je množstvo príležitosti ako si repertoár obohatiť. Na začiatku sme predovšetkým nacvičili liturgiu sv. Jána Zlatoústeho (Chrysostoma), ktorú upravil Š. Ladižinský. Z toho sme vychádzali. Potom sme pridávali piesne liturgické, mariánske, vianočné, veľkonočné…. Skladby vyberáme podľa toho aké vystúpenie nás čaká, čo zvládneme, aby sme si nenaložili veľký náklad, či podľa toho, čo sa nám páči…

* Váš zbor vystupoval v mnohých mestách a obciach Slovenska, no spev jeho členov si už vypočulo aj publikum v zahraničí. Spievali ste pre rozhlas, aj televíziu. Ktoré z vystúpení Vám utkvelo najviac v pamäti?

– Vystúpení bolo veľmi veľa, ročne sme vystúpili tak 30-40 krát. Pred 25 rokmi sme v zbore spoločne začínali s mojim manželom. A teraz už spievame aj s našimi dievčatami. Veľmi si však presne pamätám na vydarený koncert v Záhrebe, keď sme spolu s mojou celom rodinou stáli na javisku a ja som si uvedomila, že čas letí naozaj rýchlo. Cítila som sa síce trošku nostalgicky, ale bol to veľmi silný a pekný zážitok.

* Dirigentkou zboru ste od jeho založenia. Aké všetky úlohy pripadajú pre dirigentku zboru?

– Úloh je dosť. Od výberu repertoáru, naštudovania jednotlivých skladieb, cez organizačné záležitosti. Ale ako som spomínala, my sme doma vlastne tím, takže vo veľkej miere mi pomáha aj môj manžel, ktorý prevzal na seba neľahkú úlohu manažéra zboru.

* Aký zborový sen máte pred sebou, ktorý by ste chceli dosiahnuť?

– Sen? To je v týchto časoch veľmi prosté. Aby sme mohli konečne normálne skúšať a aby sme sa všetci stretli zdraví. Pred „coronou“ sme mali rozpracované mnohé projekty. Niečo sa podarilo zrealizovať aj napriek neľahkej dobe, na niečo si musíme počkať.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!