Alfonz Kobielsky končí na poste prednostu vranovského Okresného úradu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Alfonz Kobielsky končí vo funkcii prednostu Okresného úradu vo Vranove nad Topľou. Na jeho pozícii ho od 2. júna nahradí Róbert Čalfa.

Návrh na odvolanie Alfonza Kobielskeho z postu prednostu Okresného úradu vo Vranove nad Topľou predložil na rokovanie vlády SR minister Roman Mikulec. V predkladacej správe dôvod odvolania špecifikovaný nebol a neuviedol ho ani rezort vnútra pri našej otázke. „Podľa zákona o organizácii miestnej štátnej správy prednostu okresného úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra. V súlade s tým minister vnútra kabinetu dnes predložil návrh na odvolanie Alfonza Kobielskeho a zároveň návrh na vymenovanie Róberta Čalfu za prednostu Okresného úradu vo Vranove nad Topľou,“ citujeme z odpovede tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.

Hoci si Alfonz Kobielsky uvedomoval, ako sám zdôraznil, že jeho úlohou je vykonávať prenesený výkon štátnej správy smerom k verejnosti, zo svojich hodnôt neuhol. „Vnímal som to ako výzvu byť nositeľom novej politickej kultúry,“ uviedol v jednom z rozhovorov Alfonz Kobielsky.

Napriek tomu, že Alfonz Kobielsky bol najvyššie menovaným predstaviteľom štátu v okrese, kroky súčasnej vlády viackrát verejne kritizoval. Predovšetkým pri ohlásenej reforme zdravotníctva a pri súdnej mape. Ako nie raz zdôraznil, funkciu prednostu prijímal s tým, že pozícia okresných úradov bude posilnená, do regiónov prídu investície a dialóg bude o rozvoji. „Mojich úloh som si plne vedomý, ale nemôžem ísť proti regiónu, proti vlastným ľuďom. Máme opraviť pokazené, nie pokaziť to, čo funguje. Ako lokálpatriot s tým súhlasiť nebudem a budem robiť všetko pre to, aby som nezmyselným rozhodnutiam devastujúcim tento okres zabránil všetkými možnými spôsobmi, ktoré mám k dispozícii. Jednoducho, nie som ochotný ani sa podieľať, ani sa prizerať politickej demolácii okresu Vranov nad Topľou,“ uviedol v minulosti smerom k reformám A. Kobielsky, ktorý sa vracia do Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou.

45-ročný JUDr. Róbert Čalfa získal právnické vzdelanie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo verejnej správe pracoval na Finančnej správe SR – Colný úrad Prešov. Na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa sekcie pozemkových úprav a taktiež bol poverený výkonom funkcie riaditeľa odboru legislatívy. Od decembra 2021 bol referentom na právnom odbore a odbore metodiky na Slovenskom pozemkovom fonde.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!