Adriana Harmanová: Recitujem o tom, čo práve prežívam

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička ponúka priestor a príležitosť na prezentáciu talentu, umeleckého citu a posilnenia národnej identity prostredníctvom hlbšieho spoznávania slovenskej literatúry a jej pôsobivej interpretácie. Adriana Harmanová zo Sedlísk však dala týmto hodnotám nový rozmer. Báseň Zuzanka Hraškovie od Pavla Országha Hviezdoslava venovala svojmu zosnulému otcovi.

Adriana Harmanová nesiahla po klasike od Pavla Országha Hviezdoslava náhodou. Práve báseň Zuzanka Hraškovie sa naučila počas prázdnin sama od seba ešte v 5. ročníku základnej školy. Po rokoch sa k nej vrátila, pretože jej pripomenula emóciu spojenú s tým, čo práve úprimne prežíva vo vlastnom vnútri. „Aj keď mám od Zuzanky Hraškovie odlišný život, pretože som vyrastala obklopená láskou a dodnes je to tak, pred trištvrte rokom som pochovala otca, ktorý bol úžasným človekom. Jeho hrob je na kopčeku a vždy keď k nemu kráčam, rezonujú vo mne verše… S fikaním prihnalo na cmiter. U hrobu pokľaklo — Bolestnú zodvihlo žalobu: „Mamičko, nespite! vstaňte! Veď po svite… Chráňte si Zuzičku,“ zarecitovala kúsok Adriana Harmanová.

Napriek tomu, že balada Zuzanka Hraškovie nie je z pohľadu súčasnej moderny inovátorská, pre A. Harmanovú bola dôležitá jej autentickosť, ktorá ju momentálne sprevádza životnou cestou. Vansovej Lomničky sa v okresnom kole zúčastnila prvýkrát a inšpiráciou pre ňu bolo zložiť i takýmto spôsobom úctu otcovi. Práve tento moment jej pomohol vcítiť sa do básne úplne iným spôsobom a emotívna esencia, ktorú týmto spôsobom ponúkla, núti v dobrom slova zmysle zamyslieť sa nad známou básňou z úplne nového uhla pohľadu. Príbeh neznámeho dievčaťa sa totiž v symbolickom ponímaní stáva zrazu osobným… „Na súťaž som vôbec nešla s cieľom, že chcem vyhrať alebo postúpiť, na to som priveľké trémistka. Moja účasť v okresnom kole bola pocta môjmu otcovi, pretože on bol ten, kto ma k prednesu priviedol. Chcela som len vypovedať o tom, že rodičia nám chýbajú bez ohľadu na to, koľko rokov máme,“ vysvetľovala A. Harmanová.

Hoci v okresnom kole recitovala pred odbornou porotou premiérovo, úprimnosť v jej prednese bola mimoriadne silná, preto získala nomináciu nielen na krajské kolo, ale predstaví sa aj v celoslovenskom finále. „Stále budem recitovať iba o tom, čo prežívam,“ reagovala A. Harmanová.

U Adriany Harmanovej však úcta k otcovmu odkazu a poslaniu nekončí poctou vyjadrenou precíteným prednesom básne P. O. Hviezdoslava. Rovnako ako on, aj ona sa rozhodla pre kariéru učiteľky a z pozície riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Sedliskách vedie žiakov k tomu, aby mali k literatúre a umeniu taktiež otvorený vzťah. Najmä v dobe, kedy vo všeobecnosti vládnu svetu počítače a mobilné aplikácie je povzbudzujúce počuť, že napr. recitovanie vnímajú ako prirodzenú súčasť ich detských osobností. „Keď sme išli na Hviezdoslavov Kubín, jeden z našich žiakov mi povedal „pani riaditeľka, ja sa tak teším“… Naše deti sa snažíme formovať aj vo folklórnom súbore alebo hráme divadielka. Dôležité je, aby mali z toho radosť, ostatné je potom na nás dospelých, aby sme našli spôsob, ako ich motivovať a nabudiť,“ dodala A. Harmanová. 
 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!