Zriadia SPP, VSE a VSD vo Vranove opäť svoje zákaznícke centrá?

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Bude môcť verejnosť opäť vo Vranove nad Topľou využívať služby „kamenných“ zákazníckych centier spoločností Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Východoslovenskej energetiky, a.s. a Východoslovenskej distribučnej, a.s.? S podporou samospráv prišiel s touto iniciatívou prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky.

Alfonz Kobielsky nastúpil na post prednostu Okresného úradu vo Vranove nad Topľou 1. septembra. Jednou z jeho vízií bolo osloviť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Východoslovenskú energetiku, a.s. a Východoslovenskú distribučnú a.s., aby vo Vranove nad Topľou, ako okresnom meste, opäť zriadili „kamenné“ zákaznícke centrá.

Argumentuje faktom, že Vranov nad Topľou je tretím najväčším okresom v Prešovskom kraji, no jeho obyvatelia musia za týmito službami cestovať do Humenného alebo Michaloviec. „Sám som zažil situáciu, kedy som potreboval prihlásiť odber elektrickej energie. Nahlásil som sa do systému, bol mi pridelený termín, prišiel som do Michaloviec a zákaznícke centrum bolo z technických príčin zatvorené, o čom ma však nikto neinformoval. Predstavte si, že starší ľudia prídu autobusom, lebo im chýba jeden papier, musia sa vrátiť domov a na druhý deň prísť opäť,“ vysvetľoval Alfonz Kobielsky.

Iniciatívu prednostu vranovského Okresného úradu podporili aj všetky samosprávy v okrese. Súčasťou každého listu, ktorým A. Kobielsky tieto spoločnosti oslovil, je aj viac ako šesťdesiat príloh s ich odporúčaniami a stanoviskami. „Keď tieto spoločnosti deklarujú, že chcú byť bližšie k občanom a skvalitňovať svoje služby, chcel by som ich poprosiť, aby neinvestovali toľko do reklamy, ale  aby vo Vranove nad Topľou zriadili zákaznícke centrá,“ dodal A. Kobielsky.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!