Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vodohospodári začali s odstraňovaním nelegálnych stavieb na Domaši!

Správy / Ostatné / Vodohospodári začali s odstraňovaním nelegálnych stavieb na Domaši!

Vodohospodári začali s odstraňovaním nelegálnych stavieb na Domaši!

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. začal s odstraňovaním nelegálnych objektov z pobrežných pozemkov vodnej stavby Veľká Domaša. Celkovo ide o 270 stavieb. Vodohospodári k tomuto kroku pristúpili na základe uznesenia vlády SR. 

Nelegálne objekty v okolí vodnej stavby Domaša sú fenoménom, ktorý trápil samosprávu, aj vodohospodárov niekoľko desaťročí. Keď sa tento problém dostal, ako téma, na rokovanie vlády SR na jej výjazdovom rokovaní v Stropkove, premiér Peter Pellegrini prisľúbil, že budú hľadať riešenie ako proces ich odstránenia urýchliť.

Pripomenieme, že v okolí Domaše sa nachádza približne 300 nelegálnych objektov, pričom ich počet sa neustále mení. Na pozemkoch v správe SVP, š. p. sa nachádza približne 270 objektov, z toho vlastníci sú známi asi iba u 90-tich z nich.


Vodohospodári využívajú pri odstraňovaní nelegálnych stavieb vlastnú techniku. Predpokladaný rozpočet by nemal prekročiť 500 tis. eur.

Vodohospodárom, ktorí upozornili aj na to, že stavebné úrady obcí v okolí vodnej nádrže nekonali dostatočne pružne, rozviazal ruky až návrh vlády SR. Vychádzajúc z neho, sú nelegálne objekty, na ktorých sa už aj opakovane nachádzali výzvy na ich odstránenie, klasifikované ako nájdená vec  a budú sústreďované na vopred určenom pozemku po dobu jedného roka. Ak sa k nim za túto dobu majiteľ neprihlási, prepadnú štátu, resp. budú zlikvidované. Podľa podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho ide o prelomový krok. Ako zdôraznil, napriek tomu, že sa kompetentní snažili identifikovať majiteľov objektov, často sa dostávali do patovej situácie, pretože mnohí sa k vlastníctvu stavieb prihlásiť odmietali. Dodáme, že všetky premiestňované stavby boli ocenené Ústavom súdneho znalectva pri STU v Bratislave, aby sa nestali predmetom špekulantov, ktorí by si mohli neskôr nárokovať hodnotu nad rámec ich reálnej ceny. „Využili sme žiadosť starostov obcí, ktoré sa tu nachádzajú a vidia v Domaši veľký potenciál na turistický rozvoj regiónu. Z toho dôvodu sme pripravili postup, ktorý je v súlade so zákonom a ktorý všetky stavby na pozemkoch štátu umožňuje takto odstrániť,“ uviedol Richard Raši.


Podľa podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho je postup zvolený na Domaši prelomový, pretože štát ho dokáže využiť aj v iných lokalitách na Slovensku.

Podľa R. Rašiho i tento krok prispeje k tomu, aby sa Domaša mohla ďalej rozvíjať ako atraktívna turistická destinácia, čo by malo priamy ekonomický dopad na rozvoj okolitých obcí a života v nich. Nelegálne stavby však vníma nielen ako esteticky neprípustné a neakceptovateľné, ale do pozornosti dáva tiež riziká z pohľadu narušenia životného prostredia. „Nikto nevie, čo sa v týchto objektoch nachádza. Môžu tam byť chemikálie, či fekálie s epidemiologickým obsahom. Treba si uvedomiť, že sa nachádzajú v pásme, kde by byť nemali. Keď stúpne hladina Domaše, vylúčiť nemôžeme ani znečistenie vody s rizikom zdravotných následkov pre verejnosť,“ dodal R. Raši.

Technicko-prevádzkový riaditeľ SVP, š.p. Pavol Virág, pripomenul, že úlohu pripraviť postup na odstránenie nelegálnych stavieb dostali spolu s Ministerstvom životného prostredia SR. Manuál, ktorý navrhli, prerokovali s Ministerstvom spravodlivosti SR, aby pri naplnení technického riešenia nedošlo k prekročeniu legislatívnych hraníc. „Stavebný zákon, ktorý mal riešiť spôsob čiernych stavieb, zatiaľ prijatý nebol. Práve kvôli tomu sa mnoho z týchto čiernych objektov dostalo do akejsi legislatívnej diery, čo znamená, že nespĺňajú kritéria na stavbu, ale sú to objekty – predmety. Preto sme museli nájsť postup, ktorý by sme mohli uplatniť aj na nich,“ vysvetľoval Pavol Virág.


Odstránené stavby budú na pozemku vodohospodárov pri Petejovciach uložené po dobu jedného roka. Ak sa o nich nikto neprihlási, prepadnú štátu alebo budú zlikvidované.

Termín na ukončenie prác je do apríla 2020. P. Virág odhadol náklady na úrovni 400 až 500 tis. eur. R. Raši v tejto súvislosti prisľúbil, že vláda SR je pripravená ich pokryť, keďže je to aj v jej záujme. „Myslím si, že by to bolo spravodlivé, aby ten kto túto situáciu spôsobil sa podieľal na čiastočnej úhrade nákladov,“ dodal smerom k verejnosti P. Virág.

Aktivitu vodohospodárov prijali pozitívne aj starostovia obcí z okolia Domaše. Starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ ocenil fakt, že po viac ako tridsiatich rokoch sa našla odvaha prijať uznesením vlády SR riešenie, ktoré sa dokáže s fenoménom čiernych stavieb vysporiadať. „Treba si uvedomiť, že my sme malé obce. Nemáme ani rozpočtové prostriedky, ani kapacity na to, aby sme vedeli čierne stavby efektívne likvidovať. Čo sme vedeli vyriešiť vlastnými silami, o to sme sa pokúsili, ale je to vypuklý problém, ktorý sa neriešil 31 rokov. O to viac sme radi, že sa našla odvaha, lebo u vlastníkov týchto stavieb ide o nepopulárne opatrenie. Na druhej strane, väčšina ľudí tento krok víta,“ reagoval Radovan Kapraľ. 


Starostka Novej Kelče Mária Telepunová verí, že zrevitalizovaný priestor po odstránení nelegálnych stavieb by mohol zatraktívniť Domašu.

Starostka obce Nová Kelča Mária Telepunová vidí v takto vyčistených brehoch potenciál na výstavbu napr. typizovaných drevených chatiek, ktoré by mohli samosprávy prenajímať rekreantom alebo rybárom. Podobnému využitiu priestoru sa nebránia ani vodohospodári, samozrejme, za podmienky, že budú dodržané legislatívne pravidlá. „Myslím si, že takýto projekt by bol prínosom pre Domašu a hlavne, keď viete, kto tieto stavby užíva, dokážete ho aj ukontrolovať. Napr. tí, ktorí by si chatky prenajímali, by platili už i za odpad, čo dnes nie je malá a zanedbateľná položka,“ uviedla Mária Telepunová a dodala: „Koniec koncov máme tu kultúrnu pamiatku kostol sv. Štefana a pohľad, aký sa doteraz naskytoval veriacim, bol nedôstojný. Verím teda, že sa nám tento priestor podarí zveľadiť nielen vhodnou architektúrou, ale aj ďalšou zeleňou.“    
   


 

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Vodohospodári začali s odstraňovaním nelegálnych stavieb na Domaši!

Správy / Ostatné / Vodohospodári začali s odstraňovaním nelegálnych stavieb na Domaši!

Vodohospodári začali s odstraňovaním nelegálnych stavieb na Domaši!

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. začal s odstraňovaním nelegálnych objektov z pobrežných pozemkov vodnej stavby Veľká Domaša. Celkovo ide o 270 stavieb. Vodohospodári k tomuto kroku pristúpili na základe uznesenia vlády SR. 

Nelegálne objekty v okolí vodnej stavby Domaša sú fenoménom, ktorý trápil samosprávu, aj vodohospodárov niekoľko desaťročí. Keď sa tento problém dostal, ako téma, na rokovanie vlády SR na jej výjazdovom rokovaní v Stropkove, premiér Peter Pellegrini prisľúbil, že budú hľadať riešenie ako proces ich odstránenia urýchliť.

Pripomenieme, že v okolí Domaše sa nachádza približne 300 nelegálnych objektov, pričom ich počet sa neustále mení. Na pozemkoch v správe SVP, š. p. sa nachádza približne 270 objektov, z toho vlastníci sú známi asi iba u 90-tich z nich.


Vodohospodári využívajú pri odstraňovaní nelegálnych stavieb vlastnú techniku. Predpokladaný rozpočet by nemal prekročiť 500 tis. eur.

Vodohospodárom, ktorí upozornili aj na to, že stavebné úrady obcí v okolí vodnej nádrže nekonali dostatočne pružne, rozviazal ruky až návrh vlády SR. Vychádzajúc z neho, sú nelegálne objekty, na ktorých sa už aj opakovane nachádzali výzvy na ich odstránenie, klasifikované ako nájdená vec  a budú sústreďované na vopred určenom pozemku po dobu jedného roka. Ak sa k nim za túto dobu majiteľ neprihlási, prepadnú štátu, resp. budú zlikvidované. Podľa podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho ide o prelomový krok. Ako zdôraznil, napriek tomu, že sa kompetentní snažili identifikovať majiteľov objektov, často sa dostávali do patovej situácie, pretože mnohí sa k vlastníctvu stavieb prihlásiť odmietali. Dodáme, že všetky premiestňované stavby boli ocenené Ústavom súdneho znalectva pri STU v Bratislave, aby sa nestali predmetom špekulantov, ktorí by si mohli neskôr nárokovať hodnotu nad rámec ich reálnej ceny. „Využili sme žiadosť starostov obcí, ktoré sa tu nachádzajú a vidia v Domaši veľký potenciál na turistický rozvoj regiónu. Z toho dôvodu sme pripravili postup, ktorý je v súlade so zákonom a ktorý všetky stavby na pozemkoch štátu umožňuje takto odstrániť,“ uviedol Richard Raši.


Podľa podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho je postup zvolený na Domaši prelomový, pretože štát ho dokáže využiť aj v iných lokalitách na Slovensku.

Podľa R. Rašiho i tento krok prispeje k tomu, aby sa Domaša mohla ďalej rozvíjať ako atraktívna turistická destinácia, čo by malo priamy ekonomický dopad na rozvoj okolitých obcí a života v nich. Nelegálne stavby však vníma nielen ako esteticky neprípustné a neakceptovateľné, ale do pozornosti dáva tiež riziká z pohľadu narušenia životného prostredia. „Nikto nevie, čo sa v týchto objektoch nachádza. Môžu tam byť chemikálie, či fekálie s epidemiologickým obsahom. Treba si uvedomiť, že sa nachádzajú v pásme, kde by byť nemali. Keď stúpne hladina Domaše, vylúčiť nemôžeme ani znečistenie vody s rizikom zdravotných následkov pre verejnosť,“ dodal R. Raši.

Technicko-prevádzkový riaditeľ SVP, š.p. Pavol Virág, pripomenul, že úlohu pripraviť postup na odstránenie nelegálnych stavieb dostali spolu s Ministerstvom životného prostredia SR. Manuál, ktorý navrhli, prerokovali s Ministerstvom spravodlivosti SR, aby pri naplnení technického riešenia nedošlo k prekročeniu legislatívnych hraníc. „Stavebný zákon, ktorý mal riešiť spôsob čiernych stavieb, zatiaľ prijatý nebol. Práve kvôli tomu sa mnoho z týchto čiernych objektov dostalo do akejsi legislatívnej diery, čo znamená, že nespĺňajú kritéria na stavbu, ale sú to objekty – predmety. Preto sme museli nájsť postup, ktorý by sme mohli uplatniť aj na nich,“ vysvetľoval Pavol Virág.


Odstránené stavby budú na pozemku vodohospodárov pri Petejovciach uložené po dobu jedného roka. Ak sa o nich nikto neprihlási, prepadnú štátu alebo budú zlikvidované.

Termín na ukončenie prác je do apríla 2020. P. Virág odhadol náklady na úrovni 400 až 500 tis. eur. R. Raši v tejto súvislosti prisľúbil, že vláda SR je pripravená ich pokryť, keďže je to aj v jej záujme. „Myslím si, že by to bolo spravodlivé, aby ten kto túto situáciu spôsobil sa podieľal na čiastočnej úhrade nákladov,“ dodal smerom k verejnosti P. Virág.

Aktivitu vodohospodárov prijali pozitívne aj starostovia obcí z okolia Domaše. Starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ ocenil fakt, že po viac ako tridsiatich rokoch sa našla odvaha prijať uznesením vlády SR riešenie, ktoré sa dokáže s fenoménom čiernych stavieb vysporiadať. „Treba si uvedomiť, že my sme malé obce. Nemáme ani rozpočtové prostriedky, ani kapacity na to, aby sme vedeli čierne stavby efektívne likvidovať. Čo sme vedeli vyriešiť vlastnými silami, o to sme sa pokúsili, ale je to vypuklý problém, ktorý sa neriešil 31 rokov. O to viac sme radi, že sa našla odvaha, lebo u vlastníkov týchto stavieb ide o nepopulárne opatrenie. Na druhej strane, väčšina ľudí tento krok víta,“ reagoval Radovan Kapraľ. 


Starostka Novej Kelče Mária Telepunová verí, že zrevitalizovaný priestor po odstránení nelegálnych stavieb by mohol zatraktívniť Domašu.

Starostka obce Nová Kelča Mária Telepunová vidí v takto vyčistených brehoch potenciál na výstavbu napr. typizovaných drevených chatiek, ktoré by mohli samosprávy prenajímať rekreantom alebo rybárom. Podobnému využitiu priestoru sa nebránia ani vodohospodári, samozrejme, za podmienky, že budú dodržané legislatívne pravidlá. „Myslím si, že takýto projekt by bol prínosom pre Domašu a hlavne, keď viete, kto tieto stavby užíva, dokážete ho aj ukontrolovať. Napr. tí, ktorí by si chatky prenajímali, by platili už i za odpad, čo dnes nie je malá a zanedbateľná položka,“ uviedla Mária Telepunová a dodala: „Koniec koncov máme tu kultúrnu pamiatku kostol sv. Štefana a pohľad, aký sa doteraz naskytoval veriacim, bol nedôstojný. Verím teda, že sa nám tento priestor podarí zveľadiť nielen vhodnou architektúrou, ale aj ďalšou zeleňou.“    
   


 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok