Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Fašengi, fašengi, fašengovo časi...

Správy / Obce / Fašengi, fašengi, fašengovo časi...

Fašengi, fašengi, fašengovo časi...

Už niekoľko rokov sa pod týmto názvom koná kultúrne podujatie v kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci, spojené s výročnou členskou schôdzou ZO JDS.  Programom sprevádzala Jarmila Fedáková a Valéria Borová. Pozvanie prijala aj starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská. Informovala prítomných o nových projektoch v obci a malým darčekom potešila jubilujúcich členov organizácie. Pekné, slnečné popoludnie v kultúrnom dome oživila svojim spevom folklórna skupina Potoki a hudobná produkcia Vlada Vavreka.

Anna Delyová, HZOS Vranov n. T.
 

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Fašengi, fašengi, fašengovo časi...

Správy / Obce / Fašengi, fašengi, fašengovo časi...

Fašengi, fašengi, fašengovo časi...

Už niekoľko rokov sa pod týmto názvom koná kultúrne podujatie v kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci, spojené s výročnou členskou schôdzou ZO JDS.  Programom sprevádzala Jarmila Fedáková a Valéria Borová. Pozvanie prijala aj starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská. Informovala prítomných o nových projektoch v obci a malým darčekom potešila jubilujúcich členov organizácie. Pekné, slnečné popoludnie v kultúrnom dome oživila svojim spevom folklórna skupina Potoki a hudobná produkcia Vlada Vavreka.

Anna Delyová, HZOS Vranov n. T.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok