Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V aktuálnej chrípkovej sezóne bolo v okrese Vranov zatvorených 53 škôl

Správy / Ostatné / V aktuálnej chrípkovej sezóne bolo v okrese Vranov zatvorených 53 škôl

V aktuálnej chrípkovej sezóne bolo v okrese Vranov zatvorených 53 škôl

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení bol prerušený vyučovací proces v štrnástich základných školách a ôsmich materských školách v okrese Vranov nad Topľou a ZUŠ vo Vranove nad Topľou. Do dnešného dňa bol počas chrípkovej sezóny 2019/2020 prerušený vyučovací proces z dôvodu výskytu ARO a CHPO v okrese Vranov nad Topľou spolu 53 v školských zariadeniach. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou.

RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou vyhodnocuje chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a tiež na chrípku a chrípke podobné ochorenia každý štvrtok. Okrem toho prostredníctvom sentinelových lekárov sleduje aj to, o aký typ chrípky ide.

V 6. kalendárnom týždni bolo hlásených 1626 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s uplynulým kalendárnym týždňom sa chorobnosť zvýšila o 79 osôb. Najviac zasiahnutou bola veková skupina 6 až 14 rokov so 642 osobami. Celkovo vo vekovej kategórii 0 až 19 rokov bolo hlásených 1 153 ochorení.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 6. kalendárnom týždni hlásených 57 ochorení.

Ochorenia hlásilo 93% lekárov pre deti a dorast a 74% praktických lekárov pre dospelých

Ako uviedla Mária Husárová z RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou, chrípka je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie dýchacích ciest. Charakterizovaná je náhlym začiatkom, zimnicou, triaškou, horúčkou (nad 38°C), únavou, bolesťami hlavy, svalov a kĺbov, neskôr sa pridruží kašeľ a nádcha. Patrí medzi najčastejšie ľudské infekčné ochorenia. Každoročne postihne 10 % svetovej populácie. Ide o závažné ochorenie, ktoré je príčinou úmrtí tisícov ľudí na celom svete každý rok. Zároveň pripomenula, že medzi najdôležitejšie preventívne opatrenia patrí dodržiavanie zásad osobnej hygieny, konkrétne časté umývanie rúk (po každom kýchnutí, kašľaní a vyfúkaní nosa) vrátane používania jednorazových vreckoviek a ich bezpečného likvidovania. „Najdostupnejšia a najúčinnejšia prevencia proti chrípke je očkovanie. Štatistické údaje dokazujú, že pri súčasnej nízkej zaočkovanosti celkovej populácie u nás sa vyskytnú menšie alebo väčšie epidémie každý rok. Očkovanie pomáha jednotlivcom, ale aj kolektívom, ak sa zaočkuje väčší počet ľudí, napríklad v školách, v škôlkach, či na pracoviskách. Vytvorí sa kolektívna imunita, ktorá eliminuje riziko šírenia ochorenia,“ uviedla Mária Husárová.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v okrese Vranov nad Topľou sú dostupné na webových stránkach www.ruvzvt.sk.                                       
 

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

V aktuálnej chrípkovej sezóne bolo v okrese Vranov zatvorených 53 škôl

Správy / Ostatné / V aktuálnej chrípkovej sezóne bolo v okrese Vranov zatvorených 53 škôl

V aktuálnej chrípkovej sezóne bolo v okrese Vranov zatvorených 53 škôl

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení bol prerušený vyučovací proces v štrnástich základných školách a ôsmich materských školách v okrese Vranov nad Topľou a ZUŠ vo Vranove nad Topľou. Do dnešného dňa bol počas chrípkovej sezóny 2019/2020 prerušený vyučovací proces z dôvodu výskytu ARO a CHPO v okrese Vranov nad Topľou spolu 53 v školských zariadeniach. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou.

RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou vyhodnocuje chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a tiež na chrípku a chrípke podobné ochorenia každý štvrtok. Okrem toho prostredníctvom sentinelových lekárov sleduje aj to, o aký typ chrípky ide.

V 6. kalendárnom týždni bolo hlásených 1626 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s uplynulým kalendárnym týždňom sa chorobnosť zvýšila o 79 osôb. Najviac zasiahnutou bola veková skupina 6 až 14 rokov so 642 osobami. Celkovo vo vekovej kategórii 0 až 19 rokov bolo hlásených 1 153 ochorení.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 6. kalendárnom týždni hlásených 57 ochorení.

Ochorenia hlásilo 93% lekárov pre deti a dorast a 74% praktických lekárov pre dospelých

Ako uviedla Mária Husárová z RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou, chrípka je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie dýchacích ciest. Charakterizovaná je náhlym začiatkom, zimnicou, triaškou, horúčkou (nad 38°C), únavou, bolesťami hlavy, svalov a kĺbov, neskôr sa pridruží kašeľ a nádcha. Patrí medzi najčastejšie ľudské infekčné ochorenia. Každoročne postihne 10 % svetovej populácie. Ide o závažné ochorenie, ktoré je príčinou úmrtí tisícov ľudí na celom svete každý rok. Zároveň pripomenula, že medzi najdôležitejšie preventívne opatrenia patrí dodržiavanie zásad osobnej hygieny, konkrétne časté umývanie rúk (po každom kýchnutí, kašľaní a vyfúkaní nosa) vrátane používania jednorazových vreckoviek a ich bezpečného likvidovania. „Najdostupnejšia a najúčinnejšia prevencia proti chrípke je očkovanie. Štatistické údaje dokazujú, že pri súčasnej nízkej zaočkovanosti celkovej populácie u nás sa vyskytnú menšie alebo väčšie epidémie každý rok. Očkovanie pomáha jednotlivcom, ale aj kolektívom, ak sa zaočkuje väčší počet ľudí, napríklad v školách, v škôlkach, či na pracoviskách. Vytvorí sa kolektívna imunita, ktorá eliminuje riziko šírenia ochorenia,“ uviedla Mária Husárová.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v okrese Vranov nad Topľou sú dostupné na webových stránkach www.ruvzvt.sk.                                       
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok