Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Do ekopodujatia Poupratujme Vranov sa zapojili aj stredoškoláci

Správy / Mesto Vranov / Do ekopodujatia Poupratujme Vranov sa zapojili aj stredoškoláci

    Do ekopodujatia Poupratujme Vranov sa zapojili aj stredoškoláci

Tohtoročné ekopodujatie Poupratujme Vranov sa nieslo v znamení headlinu „Milujem svoje mesto – Milujem svoj kraj“. Hoci pôvodná idea hlavného organizátora – mesta Vranov nad Topľou bola rozdeliť ho do dvoch dní, sobotňajšia časť musela byť pre nepriazeň počasia zrušená. Ako informovala radnica, náhradný termín bude 27. apríla.

Piatkové aktivity v rámci ekopodujatia Poupratujme Vranov boli „rezervované“ pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, ktorí sa do tejto environmentálnej akcie zapojili prvýkrát, pričom upratovali školské dvory a priestranstvá v ich blízkosti. Napr. študenti Gymnázia C. Daxnera čistili od bordelu strelnicu a to, čo všetko našli voľne pohodené, ich nemilo prekvapilo. „Okrem iného sme našli plechové dvere, matrace, pneumatiky, vedrá, plastové detské vaničky, tabletky a kachličky. Keďže všetko sa nachádzalo pod vrstvou buriny, niektoré veci sme museli doslova vykopať. Ostali sme veľmi nepríjemne prekvapení tým, čo všetko ľudia dokážu vyhodiť do prírody. Všetci sme sa zhodli v tom, že to bol smutný pohľad,“ zhrnula Soňa Kolcunová z Gymnázia C. Daxnera.

Problém nakladania s odpadom a jeho likvidácia je mimoriadne aktuálnou témou. Dôkazom toho sú kopy odpadkov porozhadzovaných v okolí ciest, či zanesených na nelegálnych skládkach v lesoch. O to viac je dôležité venovať pozornosť prevencii a envirovýchove.

Práve na tieto momenty kládol dôraz v rámci popularizačnej prednášky poslanec Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou a ekológ Michal Jenčo, ktorý v zasadačke mestského úradu, kde prijalo pozvanie viac ako 160 žiakov druhého stupňa vranovských základných škôl, vysvetľoval potrebu ochrany životného prostredia s dôrazom na zníženie produkcie odpadu a zvýšenie nielen separácie, ale aj druhotné využitie materiálov v domácnosti. „Ako príklad som uviedol klasické drevené palety, ktoré sú obalovým odpadom, ale dajú sa z nich vyrobiť rôzne nábytkárske doplnky. Na internete je v tomto smere množstvo inšpirácie, ako sa dajú podobné materiály pri troške fantázie a zručnosti opäť využiť,“ vysvetľoval Michal Jenčo.

Príkladov, ktorými zaujal, však použil viac. Ako dodal, deti v tomto veku sú nielen mimoriadne vnímavé, ale uvedomujú si aj zodpovednosť, preto nepochybuje o tom, že ak ich budú formovať správne vzory, ich ekopovedomie bude stále na vyššej a vyššej úrovni. „Deti zaujalo, keď som im hovoril, že ak by sa noviny v USA tlačili iba z recyklovateľného papiera, ušetrilo by sa 250 mil. stromov. Pre porovnanie som doplnil, že na Slovensku sa ročne vyťaží 10 mil. stromov. Pointa je v tom, že ak budeme separovať, v tomto prípade papier, každý z nás môže takýmto spôsobom chrániť naše lesy, ktorých funkcia je v ekosystéme nezastupiteľná,“ pripomenul M. Jenčo.

 

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Do ekopodujatia Poupratujme Vranov sa zapojili aj stredoškoláci

Správy / Mesto Vranov / Do ekopodujatia Poupratujme Vranov sa zapojili aj stredoškoláci

    Do ekopodujatia Poupratujme Vranov sa zapojili aj stredoškoláci

Tohtoročné ekopodujatie Poupratujme Vranov sa nieslo v znamení headlinu „Milujem svoje mesto – Milujem svoj kraj“. Hoci pôvodná idea hlavného organizátora – mesta Vranov nad Topľou bola rozdeliť ho do dvoch dní, sobotňajšia časť musela byť pre nepriazeň počasia zrušená. Ako informovala radnica, náhradný termín bude 27. apríla.

Piatkové aktivity v rámci ekopodujatia Poupratujme Vranov boli „rezervované“ pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, ktorí sa do tejto environmentálnej akcie zapojili prvýkrát, pričom upratovali školské dvory a priestranstvá v ich blízkosti. Napr. študenti Gymnázia C. Daxnera čistili od bordelu strelnicu a to, čo všetko našli voľne pohodené, ich nemilo prekvapilo. „Okrem iného sme našli plechové dvere, matrace, pneumatiky, vedrá, plastové detské vaničky, tabletky a kachličky. Keďže všetko sa nachádzalo pod vrstvou buriny, niektoré veci sme museli doslova vykopať. Ostali sme veľmi nepríjemne prekvapení tým, čo všetko ľudia dokážu vyhodiť do prírody. Všetci sme sa zhodli v tom, že to bol smutný pohľad,“ zhrnula Soňa Kolcunová z Gymnázia C. Daxnera.

Problém nakladania s odpadom a jeho likvidácia je mimoriadne aktuálnou témou. Dôkazom toho sú kopy odpadkov porozhadzovaných v okolí ciest, či zanesených na nelegálnych skládkach v lesoch. O to viac je dôležité venovať pozornosť prevencii a envirovýchove.

Práve na tieto momenty kládol dôraz v rámci popularizačnej prednášky poslanec Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou a ekológ Michal Jenčo, ktorý v zasadačke mestského úradu, kde prijalo pozvanie viac ako 160 žiakov druhého stupňa vranovských základných škôl, vysvetľoval potrebu ochrany životného prostredia s dôrazom na zníženie produkcie odpadu a zvýšenie nielen separácie, ale aj druhotné využitie materiálov v domácnosti. „Ako príklad som uviedol klasické drevené palety, ktoré sú obalovým odpadom, ale dajú sa z nich vyrobiť rôzne nábytkárske doplnky. Na internete je v tomto smere množstvo inšpirácie, ako sa dajú podobné materiály pri troške fantázie a zručnosti opäť využiť,“ vysvetľoval Michal Jenčo.

Príkladov, ktorými zaujal, však použil viac. Ako dodal, deti v tomto veku sú nielen mimoriadne vnímavé, ale uvedomujú si aj zodpovednosť, preto nepochybuje o tom, že ak ich budú formovať správne vzory, ich ekopovedomie bude stále na vyššej a vyššej úrovni. „Deti zaujalo, keď som im hovoril, že ak by sa noviny v USA tlačili iba z recyklovateľného papiera, ušetrilo by sa 250 mil. stromov. Pre porovnanie som doplnil, že na Slovensku sa ročne vyťaží 10 mil. stromov. Pointa je v tom, že ak budeme separovať, v tomto prípade papier, každý z nás môže takýmto spôsobom chrániť naše lesy, ktorých funkcia je v ekosystéme nezastupiteľná,“ pripomenul M. Jenčo.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok