Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovské deti sa už nebudú hrať v blate

Správy / Mesto Vranov / Vranovské deti sa už nebudú hrať v blate

Vranovské deti sa už nebudú hrať v blate

Zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb začali s pravidelnou údržbou a opravou detských ihrísk na území mesta Vranov nad Topľou. Opravu a údržbu realizujú na základe vopred vykonaného monitoringu, ktorý vykonali zamestnanci mestského úradu. V meste Vranov nad Topľou je 18 detských ihrísk, ktorých súčasťou je 15 pieskovísk a 8 športovísk.

V rámci opráv a údržby zrealizovali zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb každoročnú hygienickú výmenu a dezinfekciu piesku. Zároveň jednotlivé prvky natierajú novým ochranným náterom a poškodené časti opravujú alebo doplňujú za nové. „Na opravu a údržbu detských ihrísk a športovísk mesto v tohtoročnom rozpočte vyčlenilo 15 tisíc eur. Zároveň v rozpočte je vyčlenených 15 tisíc eur na výstavbu nového streetwork ihriska v Čemernom. V minulom roku mesto Vranov nad Topľou osadilo nové hracie prvky na Sídlisku 1. mája, na Okulke, na Lúčnej a v Čemernom,“ informovala hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Rezervou viacerých detských ihrísk sú v súčasnosti dopadové plochy. Jednou z ich funkcií je aj to, aby sa vranovské deti nemuseli hrať v blate. Radnica prisľúbila, že tento stav taktiež odstráni. „V rámci opráv detských ihrísk mesto plánuje vo všetkých detských ihriskách upraviť a doplniť dopadové plochy,“ uviedla E. Fedorňáková.
 

Vranovské deti sa už nebudú hrať v blate

Správy / Mesto Vranov / Vranovské deti sa už nebudú hrať v blate

Vranovské deti sa už nebudú hrať v blate

Zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb začali s pravidelnou údržbou a opravou detských ihrísk na území mesta Vranov nad Topľou. Opravu a údržbu realizujú na základe vopred vykonaného monitoringu, ktorý vykonali zamestnanci mestského úradu. V meste Vranov nad Topľou je 18 detských ihrísk, ktorých súčasťou je 15 pieskovísk a 8 športovísk.

V rámci opráv a údržby zrealizovali zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb každoročnú hygienickú výmenu a dezinfekciu piesku. Zároveň jednotlivé prvky natierajú novým ochranným náterom a poškodené časti opravujú alebo doplňujú za nové. „Na opravu a údržbu detských ihrísk a športovísk mesto v tohtoročnom rozpočte vyčlenilo 15 tisíc eur. Zároveň v rozpočte je vyčlenených 15 tisíc eur na výstavbu nového streetwork ihriska v Čemernom. V minulom roku mesto Vranov nad Topľou osadilo nové hracie prvky na Sídlisku 1. mája, na Okulke, na Lúčnej a v Čemernom,“ informovala hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Rezervou viacerých detských ihrísk sú v súčasnosti dopadové plochy. Jednou z ich funkcií je aj to, aby sa vranovské deti nemuseli hrať v blate. Radnica prisľúbila, že tento stav taktiež odstráni. „V rámci opráv detských ihrísk mesto plánuje vo všetkých detských ihriskách upraviť a doplniť dopadové plochy,“ uviedla E. Fedorňáková.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok