Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Futbalistov MFK Vranov delí od prvého tréningu na novej hracej ploche iba pár dní

Šport / Futbal / Futbalistov MFK Vranov delí od prvého tréningu na novej hracej ploche iba pár dní

  Futbalistov MFK Vranov delí od prvého tréningu na novej hracej ploche iba pár dní

Futbalistov MFK Vranov delí od prvého tréningu na novej hracej ploche s umelou trávou iba pár dní. Práce momentálne finišujú a pozitívom je určite i to, že k dispozícii bude už počas tejto zimy aj improvizované osvetlenie. Na investícii sa podieľali mesto Vranov nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj a DEJ Invest s.r.o.

Práce na rekonštrukcii hracej plochy finišujú. Po zrealizovaní stavebných prác bola uložená odpružená podložka a umelá tráva. Ostáva ešte dokončiť zásyp kremičitého piesku a kaučukovej drte, osadiť futbalové brány a nalajnovať čiary. „Máme pred sebou zimné obdobie a práve v tomto čase je využitie takejto plochy veľké. Z toho dôvodu riešime aj otázku alternatívneho osvetlenia, pretože dni sú teraz krátke a chceme, aby naši futbalisti mohli na ihrisku aspoň trénovať. Našou ambíciou je, aby boli práce ukončené v priebehu niekoľkých dní, maximálne do dvoch týždňov,“ uviedol primátor Ján Ragan.

Na stavebnú časť prispelo mesto Vranov nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj sumou po 90 tis. eur. Keďže celkové náklady oproti plánovanému rozpočtu vzrástli, požiadal klub mesto o návratnú finančnú výpomoc vo výške 100,0 tis. eur. „MFK Vranov nad Topľou, a.s. plánuje na budúci rok požiadať Slovenský futbalový zväz o dotáciu na zavlažovanie ihriska. Na túto investíciu ako aj obstaranie ďalších prvkov klub požiadal mesto o návratnú finančnú výpomoc vo výške 100,0 tis. €,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

V pôvodne prezentovanom zámere mala umelý trávnik ako dar zaobstarať spoločnosť STD DONIVO a.s. Na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva dali poslanci súhlas MFK Vranov, aby hraciu plochu prenajal na tri roky DEJ Invest s.r.o. Druhú časť investície zrealizuje práve táto firma. „Hľadali sme optimálne a zákonne riešenie, aby sme investíciu zrealizovali čo najlacnejšie. Keďže STD DONIVO a.s. nemá takúto činnosť v predmete svojej podnikateľskej činnosti, našli sme model so spoločnosťou DEJ Invest s.r.o., ktorá si tieto náklady bude môcť dať do nákladov a uplatniť si DPH. Z toho dôvodu MFK a DEJ Invest s.r.o. uzatvorili podnájomnú zmluvu, aby bolo všetko ošetrené a v súlade so zákonom,“ vysvetľoval ešte v októbri J. Ragan s tým, že ako dodal, táto investícia prejde do majetku MFK.

Ako sa uvádza v zmluve, DEJ Invest s.r.o. bude predmet podnájmu (hraciu plochu) využívať na účel svojej činnosti zapísanej v obchodnom registri – prevádzkovanie športových zariadení a organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, t.j. hlavným účelom je prevádzkovanie činností v oblastí športovej aktivity. Nájomca (MFK Vranov) vypracuje harmonogram využitia predmetu podnájmu so zohľadnením potrieb nájomcu a podnájomcu. Harmonogram bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Jaroslav Bella sa v tejto súvislosti zaujímal, kto bude hraciu plochu prenajímať. „Spoločnosť DEJ Invest s.r.o. bude mať plochu v podnájme, ale nebude ju mať na toľko hodín denne, aby to narušilo činnosť futbalového klubu. Je to kvôli tomu tak, aby investor mohol investovať do plochy a vykázať to aj účtovne z hľadiska nákladov. Činnosť futbalového klubu to nenaruší, pretože bude mať plochu, tak ako doteraz, neobmedzene pre účely tréningov a zápasov,“ odpovedal J. Ragan.   
 

Futbalistov MFK Vranov delí od prvého tréningu na novej hracej ploche iba pár dní

Šport / Futbal / Futbalistov MFK Vranov delí od prvého tréningu na novej hracej ploche iba pár dní

  Futbalistov MFK Vranov delí od prvého tréningu na novej hracej ploche iba pár dní

Futbalistov MFK Vranov delí od prvého tréningu na novej hracej ploche s umelou trávou iba pár dní. Práce momentálne finišujú a pozitívom je určite i to, že k dispozícii bude už počas tejto zimy aj improvizované osvetlenie. Na investícii sa podieľali mesto Vranov nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj a DEJ Invest s.r.o.

Práce na rekonštrukcii hracej plochy finišujú. Po zrealizovaní stavebných prác bola uložená odpružená podložka a umelá tráva. Ostáva ešte dokončiť zásyp kremičitého piesku a kaučukovej drte, osadiť futbalové brány a nalajnovať čiary. „Máme pred sebou zimné obdobie a práve v tomto čase je využitie takejto plochy veľké. Z toho dôvodu riešime aj otázku alternatívneho osvetlenia, pretože dni sú teraz krátke a chceme, aby naši futbalisti mohli na ihrisku aspoň trénovať. Našou ambíciou je, aby boli práce ukončené v priebehu niekoľkých dní, maximálne do dvoch týždňov,“ uviedol primátor Ján Ragan.

Na stavebnú časť prispelo mesto Vranov nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj sumou po 90 tis. eur. Keďže celkové náklady oproti plánovanému rozpočtu vzrástli, požiadal klub mesto o návratnú finančnú výpomoc vo výške 100,0 tis. eur. „MFK Vranov nad Topľou, a.s. plánuje na budúci rok požiadať Slovenský futbalový zväz o dotáciu na zavlažovanie ihriska. Na túto investíciu ako aj obstaranie ďalších prvkov klub požiadal mesto o návratnú finančnú výpomoc vo výške 100,0 tis. €,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

V pôvodne prezentovanom zámere mala umelý trávnik ako dar zaobstarať spoločnosť STD DONIVO a.s. Na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva dali poslanci súhlas MFK Vranov, aby hraciu plochu prenajal na tri roky DEJ Invest s.r.o. Druhú časť investície zrealizuje práve táto firma. „Hľadali sme optimálne a zákonne riešenie, aby sme investíciu zrealizovali čo najlacnejšie. Keďže STD DONIVO a.s. nemá takúto činnosť v predmete svojej podnikateľskej činnosti, našli sme model so spoločnosťou DEJ Invest s.r.o., ktorá si tieto náklady bude môcť dať do nákladov a uplatniť si DPH. Z toho dôvodu MFK a DEJ Invest s.r.o. uzatvorili podnájomnú zmluvu, aby bolo všetko ošetrené a v súlade so zákonom,“ vysvetľoval ešte v októbri J. Ragan s tým, že ako dodal, táto investícia prejde do majetku MFK.

Ako sa uvádza v zmluve, DEJ Invest s.r.o. bude predmet podnájmu (hraciu plochu) využívať na účel svojej činnosti zapísanej v obchodnom registri – prevádzkovanie športových zariadení a organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, t.j. hlavným účelom je prevádzkovanie činností v oblastí športovej aktivity. Nájomca (MFK Vranov) vypracuje harmonogram využitia predmetu podnájmu so zohľadnením potrieb nájomcu a podnájomcu. Harmonogram bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Jaroslav Bella sa v tejto súvislosti zaujímal, kto bude hraciu plochu prenajímať. „Spoločnosť DEJ Invest s.r.o. bude mať plochu v podnájme, ale nebude ju mať na toľko hodín denne, aby to narušilo činnosť futbalového klubu. Je to kvôli tomu tak, aby investor mohol investovať do plochy a vykázať to aj účtovne z hľadiska nákladov. Činnosť futbalového klubu to nenaruší, pretože bude mať plochu, tak ako doteraz, neobmedzene pre účely tréningov a zápasov,“ odpovedal J. Ragan.   
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok