Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Medzinárodná konferencia „EUROPA KARPÁT“ v Krasiczyne

Kultúra / Mestský dom kultúry / Medzinárodná konferencia „EUROPA KARPÁT“ v Krasiczyne

Medzinárodná konferencia „EUROPA KARPÁT“ v Krasiczyne

V sobotu 28. februára 2015 sa v poľskom meste Krasiczyn konala medzinárodná konferencia s názvom. „Európa Karpát“, ktorú usporiadal člen parlamentnej skupiny Karpaty a Združenie Karpatský Euroregión v Poľsku. Cieľom tejto iniciatívy je posilniť politickú a parlamentnú spoluprácu krajín Karpát.

Pozvanie Mestskému domu kultúry vo Vranove n. T. zaslal podpredseda parlamentu Marek Kuchcinski, ktorý konferenciu viedol. Konferencie sa zúčastnili poslanci miestnej samosprávy, aktivisti mimovládnych organizácií, riaditelia mestských organizácií, akademici a novinári z Ukrajiny, Slovenska, Srbska, Rumunska, Čiech, Maďarska a Poľska. Konferencia mala podobu panelových diskusií počas ktorých vystúpilo 20 rečníkov na rôzne témy týkajúce sa novovytvorených vzťahov v rámca Karpát. Okrem iného sme sa dozvedeli, že krajiny Karpát budú musieť spolupracovať na stanovení spoločných priorít preto vypracujú plán na ich dosiahnutie. Jednou z tém konferencie bola aj dôležitosť podpory miestnej samosprávy a podnikateľov, ktorí sa snažia využívať finančné prostriedky EÚ v rámci operačných programov a investujú ich do rozvoja regiónu Karpát. Obyvatelia karpatského regiónu, bez ohľadu na krajinu v ktorej žijú, majú podobné problémy, vrátane vysokej nezamestnanosti, budeme sa preto snažiť spoločne hľadať odpovede na tieto otázky. Zároveň nám David Lasek podpredseda Karpatského Euroregiónu predstavili rozvojovú stratégiu Carpathia 2020, ako hlavnú koncepciu sociálno-ekonomického rozvoja Karpatského euroregiónu, ktorá sa vyznačuje spoluprácou viacerých odvetí ako napr.: ekonomika, životné prostredie, rozvoj poľnohospodárstva, školstvo, podnikanie, cestovný ruch, turizmus a kultúra.

Osobitý dôraz sa kládol na rozvoj cestovného ruchu, dostupnosť dopravy a telekomunikácií, ochranu životného prostredia, zachovanie a rozvoj kultúry a národného dedičstva. Jeden z panelov na konferencii prezentoval riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. vo Vranove n. T. Ing. Alfonz Kobielsky. Témou bola nami realizovaná cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry s mestami Jaslo a Rzeszow ale aj idea rekonštrukcie podzemných priestorov vodného hradu vo Vranove n. T., ktorá by pomohla nášmu mestu v rozvoji turizmu.

Kultúrny referent Silvia Nusová
Foto: Bogusław Lorenc

 

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Medzinárodná konferencia „EUROPA KARPÁT“ v Krasiczyne

Kultúra / Mestský dom kultúry / Medzinárodná konferencia „EUROPA KARPÁT“ v Krasiczyne

Medzinárodná konferencia „EUROPA KARPÁT“ v Krasiczyne

V sobotu 28. februára 2015 sa v poľskom meste Krasiczyn konala medzinárodná konferencia s názvom. „Európa Karpát“, ktorú usporiadal člen parlamentnej skupiny Karpaty a Združenie Karpatský Euroregión v Poľsku. Cieľom tejto iniciatívy je posilniť politickú a parlamentnú spoluprácu krajín Karpát.

Pozvanie Mestskému domu kultúry vo Vranove n. T. zaslal podpredseda parlamentu Marek Kuchcinski, ktorý konferenciu viedol. Konferencie sa zúčastnili poslanci miestnej samosprávy, aktivisti mimovládnych organizácií, riaditelia mestských organizácií, akademici a novinári z Ukrajiny, Slovenska, Srbska, Rumunska, Čiech, Maďarska a Poľska. Konferencia mala podobu panelových diskusií počas ktorých vystúpilo 20 rečníkov na rôzne témy týkajúce sa novovytvorených vzťahov v rámca Karpát. Okrem iného sme sa dozvedeli, že krajiny Karpát budú musieť spolupracovať na stanovení spoločných priorít preto vypracujú plán na ich dosiahnutie. Jednou z tém konferencie bola aj dôležitosť podpory miestnej samosprávy a podnikateľov, ktorí sa snažia využívať finančné prostriedky EÚ v rámci operačných programov a investujú ich do rozvoja regiónu Karpát. Obyvatelia karpatského regiónu, bez ohľadu na krajinu v ktorej žijú, majú podobné problémy, vrátane vysokej nezamestnanosti, budeme sa preto snažiť spoločne hľadať odpovede na tieto otázky. Zároveň nám David Lasek podpredseda Karpatského Euroregiónu predstavili rozvojovú stratégiu Carpathia 2020, ako hlavnú koncepciu sociálno-ekonomického rozvoja Karpatského euroregiónu, ktorá sa vyznačuje spoluprácou viacerých odvetí ako napr.: ekonomika, životné prostredie, rozvoj poľnohospodárstva, školstvo, podnikanie, cestovný ruch, turizmus a kultúra.

Osobitý dôraz sa kládol na rozvoj cestovného ruchu, dostupnosť dopravy a telekomunikácií, ochranu životného prostredia, zachovanie a rozvoj kultúry a národného dedičstva. Jeden z panelov na konferencii prezentoval riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. vo Vranove n. T. Ing. Alfonz Kobielsky. Témou bola nami realizovaná cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry s mestami Jaslo a Rzeszow ale aj idea rekonštrukcie podzemných priestorov vodného hradu vo Vranove n. T., ktorá by pomohla nášmu mestu v rozvoji turizmu.

Kultúrny referent Silvia Nusová
Foto: Bogusław Lorenc

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok