Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

M. Kudzia: Zvuky mením na farby a tóny vo výtvarnom umení

Kultúra / Ostatné / M. Kudzia: Zvuky mením na farby a tóny vo výtvarnom umení

 M. Kudzia: Zvuky mením na farby a tóny vo výtvarnom umení

Farebné impresie je názov autorskej výstavy Miroslava Kudziu, ktorej vernisáž sa v priestoroch aukčnej spoločnosti Darte v Nižnom Hrušove konala v utorok 5. novembra.

Miroslav Kudzia patrí k strednej generácii výtvarníkov a doteraz sa prezentoval na šestnástich samostatných výstavách doma i v zahraničí, naposledy vo Francúzsku a USA. Jeho diela sú v súkromných zbierkach na Slovensku, v Česku, Nemecku, Anglicku, Holandsku, Cypre, Kanade, Rakúsku, Poľsku, Ukrajine, Austrálii, USA, Taliansku, Maďarsku a niekoľko z nich vlastnil aj bývalý česko-slovenský prezident Václav Havel. Návštevníci Darte môžu obdivovať do 30. 11. jeho tvorbu za posledné trojročné obdobie. „Autor sa postupne zbavuje svojich výtvarných vzorov v hľadaní vlastného umeleckého výrazu. Úlohu a postavenie umenia v dnešnom pretechnizovanom svete sa snaží vnímať citlivo. Podvedome do obrazov vnáša pokoj a harmóniu, ktorá často v ľudskom živote chýba pre neustály kolotoč povinností, do ktorých sa postupne civilizácia zamotáva. Tvorba M. Kudziu je tvorivým rozmýšľaním o cene nekonečnosti života, iluzórnosti šťastia, vrtkavosti osudu, dobra a zla, víťazstiev a pádov, harmónie a disharmónie, svetla a temnoty, konfliktnosti a rozporuplnosti súčasnej ľudskej existencie,“ predstavil Miroslava Kudziu konateľ aukčnej spoločnosti Darte Jaroslav Krajňák. 
 
M. Kudzia vyjadruje svoje pocity v postmodernistickej a abstraktno-asociatívnej forme s výraznou gradáciou dominantnej farebnosti tvarov. S abstrakciou sa zoznámil netradične v kostolíku v Čičave, kde obdivoval farebný sokel a práve tieto jednoznačne neidentifikovateľné tvary sa mu začali postupne po rokoch vynárať z pamäte. Dôležitým médiom je pre neho pri maľovaní hudba. Žánrovo medzi modernou a klasikou nerozlišuje, pričom ako dodal, Kraftwerk vníma rovnocenne k Mozartovi alebo Bachovi. „Pri tvorbe nepoužívam žiadne halucinogény (úsmev). Pustím si dobrú hudbu a nechávam sa unášať atmosférou v ateliéri. Ruka voľne pracuje a keď obraz dokončím, s prekvapením pozorujem, čo vzniklo. Už da Vinci povedal, že je iba médiom a podobne som na tom aj ja. Otvorí sa mi aura, kopne ma múza a ide to zo mňa samo,“ vysvetľoval M. Kudzia, ktorý je autorom 7 000 diel. Ako poznamenal, chcel by ostať pri abstrakcii a postmoderne s tým, že svoje obrazy prirovnáva k básňam. „Farebne a kompozične sú moje obrazy poetické, preto v nich každý môže vidieť to, čo sám chce. Vzdelaním som technik a pokiaľ by som mal pristupovať k témam racionálne, nič by som nenamaľoval. V ateliéri si len vytvorím hudobnú kulisu a zvuky mením na farby a tóny vo výtvarnom umení. Obrazy vznikajú spontánne ako reakcia na podnety, ktoré vo mne vyvoláva hudba,“ dodal M. Kudzia. 
Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

M. Kudzia: Zvuky mením na farby a tóny vo výtvarnom umení

Kultúra / Ostatné / M. Kudzia: Zvuky mením na farby a tóny vo výtvarnom umení

 M. Kudzia: Zvuky mením na farby a tóny vo výtvarnom umení

Farebné impresie je názov autorskej výstavy Miroslava Kudziu, ktorej vernisáž sa v priestoroch aukčnej spoločnosti Darte v Nižnom Hrušove konala v utorok 5. novembra.

Miroslav Kudzia patrí k strednej generácii výtvarníkov a doteraz sa prezentoval na šestnástich samostatných výstavách doma i v zahraničí, naposledy vo Francúzsku a USA. Jeho diela sú v súkromných zbierkach na Slovensku, v Česku, Nemecku, Anglicku, Holandsku, Cypre, Kanade, Rakúsku, Poľsku, Ukrajine, Austrálii, USA, Taliansku, Maďarsku a niekoľko z nich vlastnil aj bývalý česko-slovenský prezident Václav Havel. Návštevníci Darte môžu obdivovať do 30. 11. jeho tvorbu za posledné trojročné obdobie. „Autor sa postupne zbavuje svojich výtvarných vzorov v hľadaní vlastného umeleckého výrazu. Úlohu a postavenie umenia v dnešnom pretechnizovanom svete sa snaží vnímať citlivo. Podvedome do obrazov vnáša pokoj a harmóniu, ktorá často v ľudskom živote chýba pre neustály kolotoč povinností, do ktorých sa postupne civilizácia zamotáva. Tvorba M. Kudziu je tvorivým rozmýšľaním o cene nekonečnosti života, iluzórnosti šťastia, vrtkavosti osudu, dobra a zla, víťazstiev a pádov, harmónie a disharmónie, svetla a temnoty, konfliktnosti a rozporuplnosti súčasnej ľudskej existencie,“ predstavil Miroslava Kudziu konateľ aukčnej spoločnosti Darte Jaroslav Krajňák. 
 
M. Kudzia vyjadruje svoje pocity v postmodernistickej a abstraktno-asociatívnej forme s výraznou gradáciou dominantnej farebnosti tvarov. S abstrakciou sa zoznámil netradične v kostolíku v Čičave, kde obdivoval farebný sokel a práve tieto jednoznačne neidentifikovateľné tvary sa mu začali postupne po rokoch vynárať z pamäte. Dôležitým médiom je pre neho pri maľovaní hudba. Žánrovo medzi modernou a klasikou nerozlišuje, pričom ako dodal, Kraftwerk vníma rovnocenne k Mozartovi alebo Bachovi. „Pri tvorbe nepoužívam žiadne halucinogény (úsmev). Pustím si dobrú hudbu a nechávam sa unášať atmosférou v ateliéri. Ruka voľne pracuje a keď obraz dokončím, s prekvapením pozorujem, čo vzniklo. Už da Vinci povedal, že je iba médiom a podobne som na tom aj ja. Otvorí sa mi aura, kopne ma múza a ide to zo mňa samo,“ vysvetľoval M. Kudzia, ktorý je autorom 7 000 diel. Ako poznamenal, chcel by ostať pri abstrakcii a postmoderne s tým, že svoje obrazy prirovnáva k básňam. „Farebne a kompozične sú moje obrazy poetické, preto v nich každý môže vidieť to, čo sám chce. Vzdelaním som technik a pokiaľ by som mal pristupovať k témam racionálne, nič by som nenamaľoval. V ateliéri si len vytvorím hudobnú kulisu a zvuky mením na farby a tóny vo výtvarnom umení. Obrazy vznikajú spontánne ako reakcia na podnety, ktoré vo mne vyvoláva hudba,“ dodal M. Kudzia. 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok