Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Výtvarný Vranov 2013

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Výtvarný Vranov 2013

Propozície okresnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum Bratislava
Hlavný organizátor okresnej súťaže: Hornozemplínske osvetové stredisko, Vranov n.T. Termín uzávierky prác: 28.2.2013
Vyhodnotenie prác: 6.3.20013
Vernisáž: 12.3. - 15.4. 2013
Miesto súťaže a výstavy: Výstavná sieň HZOS vo Vranove nad Topľou
Charakteristika a poslanie súťaže:
Okresná súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby je trojstupňová (s postupom na krajské, prípadne celoštátne kolo). Jej poslaním je prezentovať, podporovať, ale i motivovať neprofesionálnych výtvarníkov v okrese. Prostredníctvom nej získavať prehľad o úrovni amatérskeho výtvarného umenia a taktiež prispievať ku kultivovanému a estetickému životnému štýlu.
Podmienky súťaže:
Do súťaže sa môžu prihlásiť autori od 15 rokov.
Každá práca autora musí byť označená:
– meno a priezvisko
– dátum narodenia
– bydlisko
– názov práce
– technika
– rok vzniku práce
– vzdelanie
Súťaž zahŕňa všetky výtvarné techniky a kategórie, okrem kategórie ľudových remesiel, ktorá nie je súťažná.
Súťažné kategórie:
A od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania
B od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním
A1 nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania
B1 nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním
C insitná tvorba bez ohľadu na vek
Svoje práce zasielajte alebo osobne doručte najneskôr do 28. 2. 2013 na adresu: Hornozemplínske osvetové stredisko, Sídl. 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou.
Výstava súťažných prác so slávnostným vyhodnotením je plánovaná na mesiac marec 2013, o čom Vás budeme včas informovať.
Vyhodnotenie a výsledky súťaže:
Porotou ocenené práce postúpia do krajského kola, ktoré sa bude konať v Humennom, pod názvom „Výtvarné spektrum.“
Informácie:
Hornozemplínske osvetové stredisko Sídl. 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou
Jarmila Hittmárová, tel. : 057/ 44 228 71
www.osvetavranov.sk

Mgr. Anna Gdovinová,
riaditeľka HZOS Vranov n.T.

 

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna Lenka Stieber

Výtvarný Vranov 2013

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Výtvarný Vranov 2013

Propozície okresnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum Bratislava
Hlavný organizátor okresnej súťaže: Hornozemplínske osvetové stredisko, Vranov n.T. Termín uzávierky prác: 28.2.2013
Vyhodnotenie prác: 6.3.20013
Vernisáž: 12.3. - 15.4. 2013
Miesto súťaže a výstavy: Výstavná sieň HZOS vo Vranove nad Topľou
Charakteristika a poslanie súťaže:
Okresná súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby je trojstupňová (s postupom na krajské, prípadne celoštátne kolo). Jej poslaním je prezentovať, podporovať, ale i motivovať neprofesionálnych výtvarníkov v okrese. Prostredníctvom nej získavať prehľad o úrovni amatérskeho výtvarného umenia a taktiež prispievať ku kultivovanému a estetickému životnému štýlu.
Podmienky súťaže:
Do súťaže sa môžu prihlásiť autori od 15 rokov.
Každá práca autora musí byť označená:
– meno a priezvisko
– dátum narodenia
– bydlisko
– názov práce
– technika
– rok vzniku práce
– vzdelanie
Súťaž zahŕňa všetky výtvarné techniky a kategórie, okrem kategórie ľudových remesiel, ktorá nie je súťažná.
Súťažné kategórie:
A od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania
B od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním
A1 nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania
B1 nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním
C insitná tvorba bez ohľadu na vek
Svoje práce zasielajte alebo osobne doručte najneskôr do 28. 2. 2013 na adresu: Hornozemplínske osvetové stredisko, Sídl. 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou.
Výstava súťažných prác so slávnostným vyhodnotením je plánovaná na mesiac marec 2013, o čom Vás budeme včas informovať.
Vyhodnotenie a výsledky súťaže:
Porotou ocenené práce postúpia do krajského kola, ktoré sa bude konať v Humennom, pod názvom „Výtvarné spektrum.“
Informácie:
Hornozemplínske osvetové stredisko Sídl. 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou
Jarmila Hittmárová, tel. : 057/ 44 228 71
www.osvetavranov.sk

Mgr. Anna Gdovinová,
riaditeľka HZOS Vranov n.T.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok