Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Fotografická súťaž FotoVranov 2013

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Fotografická súťaž FotoVranov 2013

HZOS vo Vranove n.T. vyhlasuje regionálnu súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby FotoVranov 2013. Súťaž je trojstupňová (regionálne, krajské a celoslovenské kolo). Súťaží sa v troch vekových skupinách - autori fotografií do 16 rokov, autori do 21 rokov a autori nad 21 rokov. Súťaží sa v kategórii čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Autori môžu zaslať práce do všetkých troch kategórií.

Národné osvetové centrum (NOC) Bratislava v rámci súťaže vyhlasuje pre rok 2013 aj dve dobrovoľné tematické fotografické kategórie: Európsky rok občanov (s cieľom zvyšovať informovanosť o právach, ktoré z občianstva EÚ vyplývajú) a príchod vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy (pri príležitosti 1150. výročia ich príchodu). Pre obe tematické kategórie platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa ich môžu autori všetkých vekových skupín a hodnotené budú bez rozlíšenia veku.

Súťaže FotoVranov 2013 sa môže zúčastniť každý amatérsky tvorca – fotograf bez obmedzenia veku s trvalým pobytom na Slovensku. Pre súťaž čiernobielych i farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní dlhšej strany, prípadne štvorcový formát 30 x 30 cm. Na rube súťažnej fotografie musí byť uvedené meno a priezvisko, adresa a vek autora, e-mailová adresa, názov fotografie, rok jej vzniku, skupina a kategória. Do súťaže je možné zaslať iba fotografie, ktoré sa nezúčastnili žiadneho predchádzajúceho ročníka tejto súťaže. Súťažné práce bude hodnotiť trojčlenná porota.

Podmienkou účasti na regionálnej súťaži FotoVranov 2013 je doručenie súťažných prác (fotografií) a záväzného vstupného formuláru (prihlášky) potvrdeného podpisom najneskôr do 15. februára 2013 na HZOS Vranov n.T., Sídl. 1.mája 74, osobne alebo poštou. Bližšie informácie o súťaži a prihláška sú na našej webovej stránke pod názvom FotoVranov 2013 - propozície regionálnej súťaž

HZOS Vranov nad Topľou

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna Lenka Stieber

Fotografická súťaž FotoVranov 2013

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Fotografická súťaž FotoVranov 2013

HZOS vo Vranove n.T. vyhlasuje regionálnu súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby FotoVranov 2013. Súťaž je trojstupňová (regionálne, krajské a celoslovenské kolo). Súťaží sa v troch vekových skupinách - autori fotografií do 16 rokov, autori do 21 rokov a autori nad 21 rokov. Súťaží sa v kategórii čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Autori môžu zaslať práce do všetkých troch kategórií.

Národné osvetové centrum (NOC) Bratislava v rámci súťaže vyhlasuje pre rok 2013 aj dve dobrovoľné tematické fotografické kategórie: Európsky rok občanov (s cieľom zvyšovať informovanosť o právach, ktoré z občianstva EÚ vyplývajú) a príchod vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy (pri príležitosti 1150. výročia ich príchodu). Pre obe tematické kategórie platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa ich môžu autori všetkých vekových skupín a hodnotené budú bez rozlíšenia veku.

Súťaže FotoVranov 2013 sa môže zúčastniť každý amatérsky tvorca – fotograf bez obmedzenia veku s trvalým pobytom na Slovensku. Pre súťaž čiernobielych i farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní dlhšej strany, prípadne štvorcový formát 30 x 30 cm. Na rube súťažnej fotografie musí byť uvedené meno a priezvisko, adresa a vek autora, e-mailová adresa, názov fotografie, rok jej vzniku, skupina a kategória. Do súťaže je možné zaslať iba fotografie, ktoré sa nezúčastnili žiadneho predchádzajúceho ročníka tejto súťaže. Súťažné práce bude hodnotiť trojčlenná porota.

Podmienkou účasti na regionálnej súťaži FotoVranov 2013 je doručenie súťažných prác (fotografií) a záväzného vstupného formuláru (prihlášky) potvrdeného podpisom najneskôr do 15. februára 2013 na HZOS Vranov n.T., Sídl. 1.mája 74, osobne alebo poštou. Bližšie informácie o súťaži a prihláška sú na našej webovej stránke pod názvom FotoVranov 2013 - propozície regionálnej súťaž

HZOS Vranov nad Topľou

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok