Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Novoročné stretnutie priateľov kultúry obohatili výstavou J. Adamčík a J. Kačurák

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Novoročné stretnutie priateľov kultúry obohatili výstavou J. Adamčík a J. Kačurák

Novoročné stretnutie priateľov kultúry obohatili výstavou J. Adamčík a J. Kačurák

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou a členovia VRAMA (združenie profesionálnych výtvarníkov) pripravili vo štvrtok Novoročné stretnutie priateľov kultúry spojené s výstavou umeleckej fotografiky Jána Adamčíka a umeleckého kováča Juraja Kačuráka.

Príjemné popoludnie otvorila riaditeľka Horno¬zemplínskeho osvetového strediska Anna Gdovinová, ktorá z histórie vyzdvihla fakt, že v roku 2013 si pripomíname 1 150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy a zo súčasnosti ocenila honor Košíc ako Európskeho hlavného mesta kultúry. Pri tejto príležitosti vyjadrila prianie, aby sa v rámci rôznych podujatí súvisiacich s EHMK mohli predstaviť aj umelci a kolektívy z regiónu Vranova. „Musíme byť otvorení aj tomu, že turisti, ktorí prídu do Košíc, môžu zavítať do nášho regiónu, na čo by sme mali byť tiež pripravení,“ poznamenala A. Gdovinová.

V kultúrnom programe vystúpili s koledami žiaci Základnej umeleckej školy v Hanušovciach nad Topľou a rumunský cigánsky čardáš zatancoval Patrik Frena zo SĽUK-u. Primátor Ján Ragan ocenil, že hoci naša spoločnosť neprechádza ľahkou dobou, kultúra vo Vranove na svojich hodnotách a úrovni nestráca. „Všetkých nás spája spoločný vzťah ku kultúre a umeniu. Pre mňa ste vzácni ľudia a patrí vám veľká vďaka za to, čo robíte. Na poli kultúry stále odvádzate veľký kus práce, preto môžeme byť hrdí na naše podujatia, umelcov, či folklór, a toto všetko je práve vaša zásluha,“ zdôraznil J. Ragan.

Výstava Jána Adamčíka a Juraja Kačuráka má názov Zbližovanie. Ako uviedol kurátor výstavy Slavo Čupil, hoci diela obidvoch autorov vznikali na základoch odlišnej filozofie výtvarného sebavyjadrenia, spája ich posolstvo, v ktorom hĺbkové princípy nazerania na svet súvisia. „Tejto výstave nebránil ani vekový rozdiel autorov, ani filozofia výtvarného sebavyjadrenia sa, ani rozdielne výtvarné média. Táto výstava prezentuje úžasné posolstvo, v ktorom ide o harmonické zblíženie, aby ich diela všetkým súzneli v tomto spoločnom výstavnom priestore. Ich výtvarné vyjadrenie, vyhmatávanie a uchopenie ich myšlienkového mikro a makro sveta sa líši, no niekde vo vnútri cítime vzájomné zblíženie, ba až zrkadlenie,“ vysvetľoval S. Čupil.

Pripomenieme, že VRAMA - združenie profesionálnych výtvarníkov vznikla v decembri minulého roka. Jej členovia sa dohodli, že budú spolu účinkovať, navzájom sa podporovať a organizovať výstavy. V roku 2013 plánujú VRAnovskí MAliari viacero podujatí. „Radi by sme pripravili spoločnú výstavu, kde by každý z našich členov ponúkol 2 – 3 obrazy. Ďalej máme v pláne zorganizovať minimálne jeden workshop, na ktorom by sme chceli privítať aj výtvarníkov zo zahraničia. Zaujímavú akciu tiež plánuje majiteľka galérie Art dielo pani Vožňáková, ktorá nás oslovila s nápadom pouličného predaja diel v uličke pri obchodnom centre Komunál. Okrem výstavy a predaja by sme priamo na mieste aj kreslili a spolu by sme urobili v meste taký výtvarný virvar,“ dodal s úsmevom Slavo Čupil.

Zelená Lagúna Lenka Stieber Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Novoročné stretnutie priateľov kultúry obohatili výstavou J. Adamčík a J. Kačurák

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Novoročné stretnutie priateľov kultúry obohatili výstavou J. Adamčík a J. Kačurák

Novoročné stretnutie priateľov kultúry obohatili výstavou J. Adamčík a J. Kačurák

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou a členovia VRAMA (združenie profesionálnych výtvarníkov) pripravili vo štvrtok Novoročné stretnutie priateľov kultúry spojené s výstavou umeleckej fotografiky Jána Adamčíka a umeleckého kováča Juraja Kačuráka.

Príjemné popoludnie otvorila riaditeľka Horno¬zemplínskeho osvetového strediska Anna Gdovinová, ktorá z histórie vyzdvihla fakt, že v roku 2013 si pripomíname 1 150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy a zo súčasnosti ocenila honor Košíc ako Európskeho hlavného mesta kultúry. Pri tejto príležitosti vyjadrila prianie, aby sa v rámci rôznych podujatí súvisiacich s EHMK mohli predstaviť aj umelci a kolektívy z regiónu Vranova. „Musíme byť otvorení aj tomu, že turisti, ktorí prídu do Košíc, môžu zavítať do nášho regiónu, na čo by sme mali byť tiež pripravení,“ poznamenala A. Gdovinová.

V kultúrnom programe vystúpili s koledami žiaci Základnej umeleckej školy v Hanušovciach nad Topľou a rumunský cigánsky čardáš zatancoval Patrik Frena zo SĽUK-u. Primátor Ján Ragan ocenil, že hoci naša spoločnosť neprechádza ľahkou dobou, kultúra vo Vranove na svojich hodnotách a úrovni nestráca. „Všetkých nás spája spoločný vzťah ku kultúre a umeniu. Pre mňa ste vzácni ľudia a patrí vám veľká vďaka za to, čo robíte. Na poli kultúry stále odvádzate veľký kus práce, preto môžeme byť hrdí na naše podujatia, umelcov, či folklór, a toto všetko je práve vaša zásluha,“ zdôraznil J. Ragan.

Výstava Jána Adamčíka a Juraja Kačuráka má názov Zbližovanie. Ako uviedol kurátor výstavy Slavo Čupil, hoci diela obidvoch autorov vznikali na základoch odlišnej filozofie výtvarného sebavyjadrenia, spája ich posolstvo, v ktorom hĺbkové princípy nazerania na svet súvisia. „Tejto výstave nebránil ani vekový rozdiel autorov, ani filozofia výtvarného sebavyjadrenia sa, ani rozdielne výtvarné média. Táto výstava prezentuje úžasné posolstvo, v ktorom ide o harmonické zblíženie, aby ich diela všetkým súzneli v tomto spoločnom výstavnom priestore. Ich výtvarné vyjadrenie, vyhmatávanie a uchopenie ich myšlienkového mikro a makro sveta sa líši, no niekde vo vnútri cítime vzájomné zblíženie, ba až zrkadlenie,“ vysvetľoval S. Čupil.

Pripomenieme, že VRAMA - združenie profesionálnych výtvarníkov vznikla v decembri minulého roka. Jej členovia sa dohodli, že budú spolu účinkovať, navzájom sa podporovať a organizovať výstavy. V roku 2013 plánujú VRAnovskí MAliari viacero podujatí. „Radi by sme pripravili spoločnú výstavu, kde by každý z našich členov ponúkol 2 – 3 obrazy. Ďalej máme v pláne zorganizovať minimálne jeden workshop, na ktorom by sme chceli privítať aj výtvarníkov zo zahraničia. Zaujímavú akciu tiež plánuje majiteľka galérie Art dielo pani Vožňáková, ktorá nás oslovila s nápadom pouličného predaja diel v uličke pri obchodnom centre Komunál. Okrem výstavy a predaja by sme priamo na mieste aj kreslili a spolu by sme urobili v meste taký výtvarný virvar,“ dodal s úsmevom Slavo Čupil.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok