Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vyhodnotenie súťažnej prehliadky Deti deťom

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Vyhodnotenie súťažnej prehliadky Deti deťom

Vyhodnotenie súťažnej prehliadky Deti deťom

Dňa 13. apríla 2013 o 10.00 hod. sa konala okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov. Prehliadku zorganizovalo Hornozemplínske osvetové stredisko v spolupráci s Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou. Vyhlasovateľom súťažnej prehliadky je Národné osvetové centrum v Bratislave. Na súťažnej prehliadke sa zúčastnilo šesť detských folklórnych kolektívov v ôsmych programových, súťažných číslach: DFS Hrabovka ZŠ Nižný Hrabovec so súťažnými číslami Hry na fúriky a na regrútov, Po šaffovsky, DFS Ondavka z Hencoviec so súťažným číslom Pri Ondave, DFS Rovinka z Dlhého Kĺčova so súťažným číslom Hra na mľin, DFS Cifroško ZŠ Sídlisko II. Vranov n. T. so súťažnými číslami Tance zo Zámutova, Vešeľe, DFS Ďatelinka ZŠ Lúčna Vranov n. T. so súťažným číslo Tenti tenti, na babovo renti..., Kolektív ZUŠ ul. A. Dubčeka Vranov n. T. so súťažným číslom Tance z Kamienky.

Porota v zložení predseda poroty doc. Vladimír Marušín artD., Ing Ladislav Bačinský a PhDr. Martin Mešša ohodnotili úroveň prehliadky na veľmi vysokú. Pochválila predovšetkým pedagógov za ich prácu a zriaďovateľom, že im poskytujú priestory aj čas. Porota zdôraznila dôležitosť detskej ľudovej tvorby, hry a detský folklórny materiál. Dôležité je vyhľadávať, spracovávať a interpretovať detský folklór. Na súťažnej prehliadke sa predstavilo 165 účinkujúcich zo všetkých zúčastnených folklórnych súborov.

Vyhodnotenie

Zlaté pásmo
Kolektív ZUŠ ul. A. Dubčeka Vranov n.T. so súťažným číslom Tance z Kamienky – postup na krajskú súťažnú prehliadku.

Strieborné pásmo
DFS Rovinka z Dlhého Kĺčova so súťažným číslom Hra na mľin
DFS Cifroško ZŠ Sídlisko II. Vranov n. T. so súťažnými číslami Tance zo Zámutova, Vešeľe
DFS Ďatelinka ZŠ Lúčna Vranov n. T. so súťažným číslo Tenti tenti, na babovo renti...

Bronzové pásmo
DFS Hrabovka z Nižného Hrabovca so súťažnými číslami Hry na fúriky a na regrútov, Po šaffovsky
DFS Ondavka z Hencoviec so súťažným číslom Pri Ondave
Víťaz náš okres bude reprezentovať 5. mája 2013 na krajskej súťažnej prehliadke detského folklóru v Raslaviciach.

Erik Marcin, HZOS
 

Lenka Stieber Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Vyhodnotenie súťažnej prehliadky Deti deťom

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Vyhodnotenie súťažnej prehliadky Deti deťom

Vyhodnotenie súťažnej prehliadky Deti deťom

Dňa 13. apríla 2013 o 10.00 hod. sa konala okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov. Prehliadku zorganizovalo Hornozemplínske osvetové stredisko v spolupráci s Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou. Vyhlasovateľom súťažnej prehliadky je Národné osvetové centrum v Bratislave. Na súťažnej prehliadke sa zúčastnilo šesť detských folklórnych kolektívov v ôsmych programových, súťažných číslach: DFS Hrabovka ZŠ Nižný Hrabovec so súťažnými číslami Hry na fúriky a na regrútov, Po šaffovsky, DFS Ondavka z Hencoviec so súťažným číslom Pri Ondave, DFS Rovinka z Dlhého Kĺčova so súťažným číslom Hra na mľin, DFS Cifroško ZŠ Sídlisko II. Vranov n. T. so súťažnými číslami Tance zo Zámutova, Vešeľe, DFS Ďatelinka ZŠ Lúčna Vranov n. T. so súťažným číslo Tenti tenti, na babovo renti..., Kolektív ZUŠ ul. A. Dubčeka Vranov n. T. so súťažným číslom Tance z Kamienky.

Porota v zložení predseda poroty doc. Vladimír Marušín artD., Ing Ladislav Bačinský a PhDr. Martin Mešša ohodnotili úroveň prehliadky na veľmi vysokú. Pochválila predovšetkým pedagógov za ich prácu a zriaďovateľom, že im poskytujú priestory aj čas. Porota zdôraznila dôležitosť detskej ľudovej tvorby, hry a detský folklórny materiál. Dôležité je vyhľadávať, spracovávať a interpretovať detský folklór. Na súťažnej prehliadke sa predstavilo 165 účinkujúcich zo všetkých zúčastnených folklórnych súborov.

Vyhodnotenie

Zlaté pásmo
Kolektív ZUŠ ul. A. Dubčeka Vranov n.T. so súťažným číslom Tance z Kamienky – postup na krajskú súťažnú prehliadku.

Strieborné pásmo
DFS Rovinka z Dlhého Kĺčova so súťažným číslom Hra na mľin
DFS Cifroško ZŠ Sídlisko II. Vranov n. T. so súťažnými číslami Tance zo Zámutova, Vešeľe
DFS Ďatelinka ZŠ Lúčna Vranov n. T. so súťažným číslo Tenti tenti, na babovo renti...

Bronzové pásmo
DFS Hrabovka z Nižného Hrabovca so súťažnými číslami Hry na fúriky a na regrútov, Po šaffovsky
DFS Ondavka z Hencoviec so súťažným číslom Pri Ondave
Víťaz náš okres bude reprezentovať 5. mája 2013 na krajskej súťažnej prehliadke detského folklóru v Raslaviciach.

Erik Marcin, HZOS
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok