Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Veľkonočné inšpirácie v Hornozemplínskom osvetovom stredisku

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Veľkonočné inšpirácie v Hornozemplínskom osvetovom stredisku

  Veľkonočné inšpirácie v Hornozemplínskom osvetovom stredisku

Pod týmto názvom si v dňoch 3. a 4.apríla 2012 vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou mohli návštevníci pozrieť výstavu, ktorej súčasťou boli aj praktické ukážky. V utorok 12-tim triedam zo základných škôl, 2 materským školám a 3 triedam zo stredných škôl predviedli techniku olepovania kraslíc farebným papierom Michaela Kondášová z Nižného Hrušova, maľovanie vajíčok Veronika Tóthová z Vechca a vyškrabávanie vajíčok Mgr. Tomáš Končár z Vranova nad Topľou. Chlapcov zaujal výrobou píšťaliek a dekoratívnych prútikov Juraj Kuruc, ktorý doniesol svoju kolekciu vyškrabávaných vajíčok a počas prestávky zanôtil na ústnej harmonike. A keďže na výstavu prišli veľmi šikovní a nadaní deviataci zo Sačurova, vyskúšali si nielen techniku maľovania a vyškrabávania kraslíc, ale na klavíri nám popritom zahrali Peter Hurný a Janka Zubková, obidvaja z 9.B.

V stredu mohli žiaci zo ZŠ, MŠ a SŠ obdivovať zručnosť Edity Sinčákovej, ktorá si ako praktickú ukážku zvolila výrobu dekoratívnych predmetov z krepového papiera, vŕtanie a maľovanie kraslíc. Spolu s ňou papierové pletenie košíkov predviedla Mária Dančevská.

Súčasťou tejto výstavy boli aj kolekcie kraslíc od Jozefa Baláža zo Žalobína, Marty Kličovej z Mysliny, Alžbety Madarovej zo Sečovskej Polianky a Aničky Radomskej z Vranova n.T. Na výstave nechýbali ani korbáče od Milana Butalu z Benkoviec, košíky Moniky Urbanovej z Lomnice, háčkované košíky Jolany Ivankovej, patchworkové kraslice Mgr. Dany Barnovej a Drahuši Milej, háčkované kraslice Lýdie Kondášovej, stužkami zdobené kraslice Marty Kertisovej, dekoratívne košíky s háčkovanými kraslicami Anny Slivkovej, všetky z Vranova n.T., kuriatka od Márie Šofrankovej zo Slovenskej Kajne, ale návštevníci sa pozastavili aj nad zručnosťou Jaroslava Naňáka z Nižného Hrušova, ktorý celú výstavu obohatil kolekciou vlastnoručne háčkovaných farebných obrusov.
Všetkým zúčastneným patrí úprimné poďakovanie.

K radu ďalších vinšovníkov, aj ja podľa dobrých zvykov,
pripojiť sa chcem - keď nie inšie - aspoň skromné vinše:
Pekné sviatky, dobrú zhodu, ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom tiež nech sladko je, nech si prídu na svoje.

Anna Delyová,
HZOS Vranov n.T.

Veľkonočné inšpirácie v Hornozemplínskom osvetovom stredisku

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Veľkonočné inšpirácie v Hornozemplínskom osvetovom stredisku

  Veľkonočné inšpirácie v Hornozemplínskom osvetovom stredisku

Pod týmto názvom si v dňoch 3. a 4.apríla 2012 vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou mohli návštevníci pozrieť výstavu, ktorej súčasťou boli aj praktické ukážky. V utorok 12-tim triedam zo základných škôl, 2 materským školám a 3 triedam zo stredných škôl predviedli techniku olepovania kraslíc farebným papierom Michaela Kondášová z Nižného Hrušova, maľovanie vajíčok Veronika Tóthová z Vechca a vyškrabávanie vajíčok Mgr. Tomáš Končár z Vranova nad Topľou. Chlapcov zaujal výrobou píšťaliek a dekoratívnych prútikov Juraj Kuruc, ktorý doniesol svoju kolekciu vyškrabávaných vajíčok a počas prestávky zanôtil na ústnej harmonike. A keďže na výstavu prišli veľmi šikovní a nadaní deviataci zo Sačurova, vyskúšali si nielen techniku maľovania a vyškrabávania kraslíc, ale na klavíri nám popritom zahrali Peter Hurný a Janka Zubková, obidvaja z 9.B.

V stredu mohli žiaci zo ZŠ, MŠ a SŠ obdivovať zručnosť Edity Sinčákovej, ktorá si ako praktickú ukážku zvolila výrobu dekoratívnych predmetov z krepového papiera, vŕtanie a maľovanie kraslíc. Spolu s ňou papierové pletenie košíkov predviedla Mária Dančevská.

Súčasťou tejto výstavy boli aj kolekcie kraslíc od Jozefa Baláža zo Žalobína, Marty Kličovej z Mysliny, Alžbety Madarovej zo Sečovskej Polianky a Aničky Radomskej z Vranova n.T. Na výstave nechýbali ani korbáče od Milana Butalu z Benkoviec, košíky Moniky Urbanovej z Lomnice, háčkované košíky Jolany Ivankovej, patchworkové kraslice Mgr. Dany Barnovej a Drahuši Milej, háčkované kraslice Lýdie Kondášovej, stužkami zdobené kraslice Marty Kertisovej, dekoratívne košíky s háčkovanými kraslicami Anny Slivkovej, všetky z Vranova n.T., kuriatka od Márie Šofrankovej zo Slovenskej Kajne, ale návštevníci sa pozastavili aj nad zručnosťou Jaroslava Naňáka z Nižného Hrušova, ktorý celú výstavu obohatil kolekciou vlastnoručne háčkovaných farebných obrusov.
Všetkým zúčastneným patrí úprimné poďakovanie.

K radu ďalších vinšovníkov, aj ja podľa dobrých zvykov,
pripojiť sa chcem - keď nie inšie - aspoň skromné vinše:
Pekné sviatky, dobrú zhodu, ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom tiež nech sladko je, nech si prídu na svoje.

Anna Delyová,
HZOS Vranov n.T.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok