Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Majster Slavo Čupil vystavuje výber svojich obrazov

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Majster Slavo Čupil vystavuje výber svojich obrazov

„Z tvorby“ je názov výstavy vranovského maliara Slava Čupila, ktorej vernisáž sa vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska konala vo štvrtok. Kurátor Ján Adamčík pri tejto príležitosti pripomenul, že už počas majstrových študentských čias vnímal jeho bezprostrednosť a schopnosť vcítiť sa do momentu, kde ľudské prerastá do umeleckého, pričom ako dodal, tieto črty vníma v jeho prípade ako dominantné aj dnes. „Slavo Čupil odkrýva každé svoje dielo ako oslobodzujúci výtvarný dar a intímnu komunikáciu so svetom. Za takúto cennú schopnosť považujem i jeho silu výtvarného a názorového presvedčenia, ktoré sa stalo spúšťačom jeho tvorby, ktorá je komorne ladená a jej intimita je očistená od akýchkoľvek komerčných snáh skresľujúcich čírosť maliarskeho prejavu,“ uviedol kurátor výstavy Ján Adamčík.

Slavo Čupil ponúka zo svojej bohatej tvorby výber portrétov, zátiší a predovšetkým figurálnych kompozícií zoradených v tematických blokoch, ktoré sú inšpirované jeho učiteľskými časmi, účasťami na plenéroch, históriou Vranova, či príbehom motivovaným vodným dielom Domaša. Na cykle štyroch obrazov začal pracovať v závere minulého roka. Vtedy poklesla hladina natoľko, že odkryla základy zatopených obcí. Po vyše štyridsiatich rokoch sa tak naskytla príležitosť nahliadnuť do hrobu zatopených domov. „Samozrejme, moja manželka pochádza z jednej zo zatopených obcí, a pohľad na základy zatopených domov vo mne spontánne vyvolal potrebu sa k tejto traumatizujúcej téme výtvarne vyjadriť. Preto prvý obraz zobrazuje manželkine Detstvo a príbeh ďalej pokračuje V. Domašou V rozkvete. Vo chvíli, keď sa rozhodne o vysťahovaní rodín, prichádza na rad Smútok a žiaľ a Hľadanie nového domova alebo života ak chcete uzatvára umeleckú skratku tejto témy,“ vysvetlil majster.

Samostatnou kapitolou sú dve sakrálne diela, ktoré J. Adamčík predstavil ako dôkaz majstrovského zvládnutia nielen kresby, ale aj dobovej maľby. „Sakrálna tvorba nie je síce mojou doménou, ale tieto obrazy majú svojou kompozíciou, farebnosťou a technikou k priľahlému obdobiu baroka pre mňa veľkú výpovednú hodnotu. Preto som sa rozhodol, že ich predstavím aj verejnosti,“ dodal Slavo Čupil. Výstava jeho obrazov pod názvom Z tvorby potrvá vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska do 30. novembra 2012.

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Lenka Stieber

Majster Slavo Čupil vystavuje výber svojich obrazov

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Majster Slavo Čupil vystavuje výber svojich obrazov

„Z tvorby“ je názov výstavy vranovského maliara Slava Čupila, ktorej vernisáž sa vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska konala vo štvrtok. Kurátor Ján Adamčík pri tejto príležitosti pripomenul, že už počas majstrových študentských čias vnímal jeho bezprostrednosť a schopnosť vcítiť sa do momentu, kde ľudské prerastá do umeleckého, pričom ako dodal, tieto črty vníma v jeho prípade ako dominantné aj dnes. „Slavo Čupil odkrýva každé svoje dielo ako oslobodzujúci výtvarný dar a intímnu komunikáciu so svetom. Za takúto cennú schopnosť považujem i jeho silu výtvarného a názorového presvedčenia, ktoré sa stalo spúšťačom jeho tvorby, ktorá je komorne ladená a jej intimita je očistená od akýchkoľvek komerčných snáh skresľujúcich čírosť maliarskeho prejavu,“ uviedol kurátor výstavy Ján Adamčík.

Slavo Čupil ponúka zo svojej bohatej tvorby výber portrétov, zátiší a predovšetkým figurálnych kompozícií zoradených v tematických blokoch, ktoré sú inšpirované jeho učiteľskými časmi, účasťami na plenéroch, históriou Vranova, či príbehom motivovaným vodným dielom Domaša. Na cykle štyroch obrazov začal pracovať v závere minulého roka. Vtedy poklesla hladina natoľko, že odkryla základy zatopených obcí. Po vyše štyridsiatich rokoch sa tak naskytla príležitosť nahliadnuť do hrobu zatopených domov. „Samozrejme, moja manželka pochádza z jednej zo zatopených obcí, a pohľad na základy zatopených domov vo mne spontánne vyvolal potrebu sa k tejto traumatizujúcej téme výtvarne vyjadriť. Preto prvý obraz zobrazuje manželkine Detstvo a príbeh ďalej pokračuje V. Domašou V rozkvete. Vo chvíli, keď sa rozhodne o vysťahovaní rodín, prichádza na rad Smútok a žiaľ a Hľadanie nového domova alebo života ak chcete uzatvára umeleckú skratku tejto témy,“ vysvetlil majster.

Samostatnou kapitolou sú dve sakrálne diela, ktoré J. Adamčík predstavil ako dôkaz majstrovského zvládnutia nielen kresby, ale aj dobovej maľby. „Sakrálna tvorba nie je síce mojou doménou, ale tieto obrazy majú svojou kompozíciou, farebnosťou a technikou k priľahlému obdobiu baroka pre mňa veľkú výpovednú hodnotu. Preto som sa rozhodol, že ich predstavím aj verejnosti,“ dodal Slavo Čupil. Výstava jeho obrazov pod názvom Z tvorby potrvá vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska do 30. novembra 2012.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok