Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

N. Kručov sa chce uchádzať o projekt Partnerstvo bez hraníc

Správy / Obce / N. Kručov sa chce uchádzať o projekt Partnerstvo bez hraníc

Dňa 5. 7. 2012 obec Nižný Kručov, v zastúpení Bc. Vladimírou Hermanovskou, starostkou obce podpísala cezhraničnú spoluprácu s poľským partnerom Starostwo Pawiatowe w Jaroslawiu, v zastúpení Jerzy Batycki, starosta powiatu Jaroslawskiego. Podpísaním tejto spolupráce sa chce obec uchádzať o realizáciu mikroprojektu pod názvom: „Partnerstvo bez bariér“, na základe vyhlásenej výzvy PSK, prioritná os III Podpora miestnych iniciatív.

Z histórie Obce Nižný Kručov sa dozvedáme, že obec mala s mestom Jaroslaw v Poľsku už spoluprácu v roku 1712, kedy Štefan Kručay, ktorý bol z rodu Kručayovcom najvýznamnejší zemepán obce, bol poverený vedením tajnej dvornej kancelárie Františka Rákocziho II v Poľskom Jaroslawe, kde spravoval majetok Františka Rákocziho II a vybavoval diplomatické záležitosti v zahraničí. V roku 1712 uzavrel dohodu Štefan Kručay s kňažnou mesta Jaroslaw Sienavski-Lubomirskou. K podpísaniu tejto dohody nedošlo hneď, ale Štefan Kručay kňažnú Jaroslawi presviedčal niekoľko rokov. Pôsobením Štefana Kručay v Jaroslawi ho spoznali viacerí významní ľudia, ktorí si ho vážili pre jeho rozvážnosť, múdrosť, ale hlavne ľudskosť. Dňa 4. 4. 1747 vo veku 80 rokov Štefan Kručay zomrel, verný priateľ a radca Františka Rákociho II, v budove jezuitského kolégie v Jaroslawe. Jeho pomiatke preukázali veľkú česť tým, že ho pochovali v kostole svätého Jána uprostred jezuitského kostola v Jaroslawe. Táto hrobka v kostole svätého Jána je tam aj dnes, ale v časoch moru a cholery bola zaliata betónom a pokrytá dlažbou.

Bc. Vladimíra Hermanovská, starostka obce

N. Kručov sa chce uchádzať o projekt Partnerstvo bez hraníc

Správy / Obce / N. Kručov sa chce uchádzať o projekt Partnerstvo bez hraníc

Dňa 5. 7. 2012 obec Nižný Kručov, v zastúpení Bc. Vladimírou Hermanovskou, starostkou obce podpísala cezhraničnú spoluprácu s poľským partnerom Starostwo Pawiatowe w Jaroslawiu, v zastúpení Jerzy Batycki, starosta powiatu Jaroslawskiego. Podpísaním tejto spolupráce sa chce obec uchádzať o realizáciu mikroprojektu pod názvom: „Partnerstvo bez bariér“, na základe vyhlásenej výzvy PSK, prioritná os III Podpora miestnych iniciatív.

Z histórie Obce Nižný Kručov sa dozvedáme, že obec mala s mestom Jaroslaw v Poľsku už spoluprácu v roku 1712, kedy Štefan Kručay, ktorý bol z rodu Kručayovcom najvýznamnejší zemepán obce, bol poverený vedením tajnej dvornej kancelárie Františka Rákocziho II v Poľskom Jaroslawe, kde spravoval majetok Františka Rákocziho II a vybavoval diplomatické záležitosti v zahraničí. V roku 1712 uzavrel dohodu Štefan Kručay s kňažnou mesta Jaroslaw Sienavski-Lubomirskou. K podpísaniu tejto dohody nedošlo hneď, ale Štefan Kručay kňažnú Jaroslawi presviedčal niekoľko rokov. Pôsobením Štefana Kručay v Jaroslawi ho spoznali viacerí významní ľudia, ktorí si ho vážili pre jeho rozvážnosť, múdrosť, ale hlavne ľudskosť. Dňa 4. 4. 1747 vo veku 80 rokov Štefan Kručay zomrel, verný priateľ a radca Františka Rákociho II, v budove jezuitského kolégie v Jaroslawe. Jeho pomiatke preukázali veľkú česť tým, že ho pochovali v kostole svätého Jána uprostred jezuitského kostola v Jaroslawe. Táto hrobka v kostole svätého Jána je tam aj dnes, ale v časoch moru a cholery bola zaliata betónom a pokrytá dlažbou.

Bc. Vladimíra Hermanovská, starostka obce

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok