Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Roztoky 2012 ponúkli dvanásť folklórnych čísel

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Roztoky 2012 ponúkli dvanásť folklórnych čísel

Dňa 3. júna 2012 v nedeľu sa už ako každoročne po 21 krát konala okresná súťaž a prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov ROZTOKY 2012 v obci Banské. Organizátori: obec Banské, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou a Miestny odbor Matice slovenskej v Banskom zorganizovali podujatie na ktoré sa nezabúda. Štátny tajomník Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper odovzdal zlatú medailu umeleckej a organizačnej vedúcej DFSk Bančan Kataríne Mitrišinovej za dlhoročnú mimoriadne aktívnu činnosť pri napĺňaní národného programu Matice slovenskej, ktorú udelil predseda Matice slovenskej. Predseda miestneho odboru Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou Miroslav Gešper odovzdal pamätné knihy od prof. Imricha Sedláka už spomínanej ocenenej. Príjemné poobedie sprevádzalo slnečné počasie a dobrá nálada všetkých ľudí čo sa podujatia zúčastnili.

Na súťaži sa nám predstavilo 12 folklórnych čísel, rozdelených do kategórií: ľudová hudba, inštrumentalisti, spevácke skupiny a sólo a duo speváci. Aj keď v menšom počte ale o to kvalitnejšiemu prejavu sme mohli sledovať vystúpenia súťažiacich. Porota ocenila hlavne vzťah k ľudovej piesni a hudbe. Veľkú pochvalu si zaslúžili kolektívy, ktoré sa každoročne zúčastňujú tejto prehliadky. Taktiež pochválila nováčikov, ktorí radi spoznávajú a stretávajú sa s folkloristami. Porota v zložení: predseda poroty Bc. Martina Kanošová DiS. art. , Mgr. art. Eduard Tokár a Mgr. Miroslav Kerekanič boli veľmi prekvapení súťažným elánom, ktorý sprevádzal účinkujúcich po celý čas. Organizátori chválili účastníkov, ich disciplínu a upravenosť. Aj keď súťaž a prehliadka mala viacerých víťazov, na krajskú súťaž mohli postúpiť iba tí, ktorí podali najlepší výkon.

Vyhodnotenie: Kategória spevácke skupiny ženy - Zlaté pásmo: Ženská spevácka skupina Kňahinka z Čičavy – priamy postup na krajské kolo, Ženská spevácka skupina Bančan, Ženská spevácka skupina Juskovčanky.

Kategória spevácke skupiny muži - Zlaté pásmo: Mužská spevácka skupina Šedliščanske chlopi – priamy postup na krajské kolo, Mužská spevácka skupina Čaklov. Strieborné pásmo: Mužská spevácka skupina Hrušovčan, Mužská spevácka skupina Bančan.

Kategória sólo a duo – Zlaté pásmo Duo: Anna Záhorodníková a Jana Budajová DFSk Kňahinka. Sólo: Anna Guziová DFSk Bančan – priamy postup na krajské kolo, Anna Adamová DFSk Kňahinka.

Kategória inštrumentalisti: Ján Hurný Vranovský heligónkari ako jediný postupuje na krajské kolo.

V kategórií ľudové hudby sme mali možnosť vidieť iba zoskupenie Vranovských heligónkarov, ktorí priamo postupujú na krajské kolo.

Víťazom blahoželám a tešíme sa že nás budú reprezentovať na krajskom kole súťaže a prehliadky ľudových hudieb, inštrumentalistov, speváckych skupín a sólistov spevákov dňa 18. novembra v Zámutove na Zámutovskej strune.

Veríme, že okresná súťaž a prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov priniesla množstvo cenných informácií pre všetkých súťažiacich.

Dúfame, že na budúci rok sa stretneme ešte vo väčšom počte na Roztokoch 2013.

Hornozemplínske osvetové stredisko

Lenka Stieber Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Roztoky 2012 ponúkli dvanásť folklórnych čísel

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Roztoky 2012 ponúkli dvanásť folklórnych čísel

Dňa 3. júna 2012 v nedeľu sa už ako každoročne po 21 krát konala okresná súťaž a prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov ROZTOKY 2012 v obci Banské. Organizátori: obec Banské, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou a Miestny odbor Matice slovenskej v Banskom zorganizovali podujatie na ktoré sa nezabúda. Štátny tajomník Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper odovzdal zlatú medailu umeleckej a organizačnej vedúcej DFSk Bančan Kataríne Mitrišinovej za dlhoročnú mimoriadne aktívnu činnosť pri napĺňaní národného programu Matice slovenskej, ktorú udelil predseda Matice slovenskej. Predseda miestneho odboru Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou Miroslav Gešper odovzdal pamätné knihy od prof. Imricha Sedláka už spomínanej ocenenej. Príjemné poobedie sprevádzalo slnečné počasie a dobrá nálada všetkých ľudí čo sa podujatia zúčastnili.

Na súťaži sa nám predstavilo 12 folklórnych čísel, rozdelených do kategórií: ľudová hudba, inštrumentalisti, spevácke skupiny a sólo a duo speváci. Aj keď v menšom počte ale o to kvalitnejšiemu prejavu sme mohli sledovať vystúpenia súťažiacich. Porota ocenila hlavne vzťah k ľudovej piesni a hudbe. Veľkú pochvalu si zaslúžili kolektívy, ktoré sa každoročne zúčastňujú tejto prehliadky. Taktiež pochválila nováčikov, ktorí radi spoznávajú a stretávajú sa s folkloristami. Porota v zložení: predseda poroty Bc. Martina Kanošová DiS. art. , Mgr. art. Eduard Tokár a Mgr. Miroslav Kerekanič boli veľmi prekvapení súťažným elánom, ktorý sprevádzal účinkujúcich po celý čas. Organizátori chválili účastníkov, ich disciplínu a upravenosť. Aj keď súťaž a prehliadka mala viacerých víťazov, na krajskú súťaž mohli postúpiť iba tí, ktorí podali najlepší výkon.

Vyhodnotenie: Kategória spevácke skupiny ženy - Zlaté pásmo: Ženská spevácka skupina Kňahinka z Čičavy – priamy postup na krajské kolo, Ženská spevácka skupina Bančan, Ženská spevácka skupina Juskovčanky.

Kategória spevácke skupiny muži - Zlaté pásmo: Mužská spevácka skupina Šedliščanske chlopi – priamy postup na krajské kolo, Mužská spevácka skupina Čaklov. Strieborné pásmo: Mužská spevácka skupina Hrušovčan, Mužská spevácka skupina Bančan.

Kategória sólo a duo – Zlaté pásmo Duo: Anna Záhorodníková a Jana Budajová DFSk Kňahinka. Sólo: Anna Guziová DFSk Bančan – priamy postup na krajské kolo, Anna Adamová DFSk Kňahinka.

Kategória inštrumentalisti: Ján Hurný Vranovský heligónkari ako jediný postupuje na krajské kolo.

V kategórií ľudové hudby sme mali možnosť vidieť iba zoskupenie Vranovských heligónkarov, ktorí priamo postupujú na krajské kolo.

Víťazom blahoželám a tešíme sa že nás budú reprezentovať na krajskom kole súťaže a prehliadky ľudových hudieb, inštrumentalistov, speváckych skupín a sólistov spevákov dňa 18. novembra v Zámutove na Zámutovskej strune.

Veríme, že okresná súťaž a prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov priniesla množstvo cenných informácií pre všetkých súťažiacich.

Dúfame, že na budúci rok sa stretneme ešte vo väčšom počte na Roztokoch 2013.

Hornozemplínske osvetové stredisko

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok