Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vyhodnotenie súťaže Detský výtvarný Vranov 2012

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Vyhodnotenie súťaže Detský výtvarný Vranov 2012

Vyhodnotenie okresnej súťaže detskej výtvarnej tvorby „ Detský výtvarný Vranov 2012“ sa uskutočnilo dňa 29.5.2012 . Na tento, už XX. ročník súťaže sa prihlásilo z nášho okresu 10 ZŠ, 6 MŠ, 1 ZUŠ. V kolekcii súťažných prác bola prevažne zastúpená maľba, v menšom počte kresba, grafika, kombinovaná technika a čo je chvályhodné, neabsentovala u žiakov práca s materiálom a priestorové práce. Porota hodnotila v troch vekových kategóriách zvlášť ZŠ a zvlášť ZUŠ. MŠ boli hodnotené bez vekovej kategórie.
Počet zaslaných prác bol: ZŠ -173, ZUŠ – 20, MŠ – 50.
Zloženie poroty: Dr. Mária Križal¬kovičová - Vranov nad Topľou, Beáta Halandová - Vranov nad Topľou, Zapisovala: Anna Delyová - Vranov nad Topľou
Ocenenia:
ZŠ - I. vek.kat: 1.miesto: Miriam Marcinová 8r. ZŠ Bernolákova, Vranov n.T., 1.miesto: Jakub Štefanko 8r. ZŠ Bernolákova, Vranov n.T., 1. miesto: Eva Nagyová 8r. ZŠ Lúčna Vranov n.T., 2. miesto: Daniel Jonek 8r. ZŠ Bernolákova, Vranov n.T., 3. miesto: Filip Bodor 6r. ZŠ Bernolákova, Vranov n.T., 3. miesto: Peter Stavný 6r. ZŠ Lúčna Vranov n.T.
ZŠ - II. vek.kat: 1. miesto: Martin Zajac 10r. ZŠ Sídl. II Vranov n.T., 2. miesto: Jaroslava Adamová 9r. ZŠ Lúčna Vranov n.T, 3. miesto: neudelené.
ZŠ - III. vek.kat: 1.miesto: Kristína Juhaščíková 15 r. ZŠ Bystré, 2. miesto: Karol Komara 14r. ZŠ Lúčna Vranov n.T., 3. miesto: Katarína Marková 14r. ZŠ Juh Vranov n.T.
MŠ - bez vek. kat.: 1. miesto: Tobias Jonek 6r. MŠ Žalobín, 2. miesto: Hanka Mašleníková 6r. MŠ Juh Vranov n.T., 3. miesto: Fatov - Kiné Niang 6r. MŠ Sídl. 1. Mája Vranov n.T.
Mimoriadne ocenenie: Evanna Lazorová - za výnimočnú tvorivosť a úprimný det. výtvarný prejav.
Kolektív deti MŠ Okulka
- za originalitu kolektívnej priestorovej práce „V prírode.“ (Betka Molčanová, Patrik Tulach, Ninka Demčáková, Ingrid Tkáčová, Emka Kovaľová, Vyučujúca : Emília Janočková).
ZUŠ (vek. kat.) ZUŠ Vranov n.T. - Ďakovný list – za účasť
Práca s materiálom: 1.miesto: Vanesa Hurná 10 r. – ZŠ Lúčna - za zručnosť „Erb“, 2. miesto: Timea Bindasová 10 r. ZŠ Bernoláková Vranov n.T., 3. miesto: Neudelené.
Cena poroty:
Katarína Marková 14r. ZŠ Juh Vranov n.T., Liliana Denisiuková 15. ZŠ Juh Vranov n.T., Silvia Svoreňová 14r. ZŠ Juh Vranov n.T., Oliver Mušinka 12 r. ZŠ Juh Vranov n.T. - „Dobové šaty“ (Vyučujúca : Mgr. Jana Mušinková), Kristína Dzurcová 9r. ZŠ Bernolákova Vranov n.T., Juraj Kolesár 9r. ZŠ Bernolákova Vranov n.T., Zuzana Bičušová 9r. ZŠ Bernolákova Vranov n.T., Tomáš Venceľ 9r. ZŠ Bernolákova Vranov n.T. - „Historické šperky - 3.A (Vyučujúca : Daniela Lacká).

Slávnostné odovzdávanie diplomov a cien sa uskutoční 11. júna 2012 o 10.00 h vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove n. T.

Zelená Lagúna Lenka Stieber Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Vyhodnotenie súťaže Detský výtvarný Vranov 2012

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Vyhodnotenie súťaže Detský výtvarný Vranov 2012

Vyhodnotenie okresnej súťaže detskej výtvarnej tvorby „ Detský výtvarný Vranov 2012“ sa uskutočnilo dňa 29.5.2012 . Na tento, už XX. ročník súťaže sa prihlásilo z nášho okresu 10 ZŠ, 6 MŠ, 1 ZUŠ. V kolekcii súťažných prác bola prevažne zastúpená maľba, v menšom počte kresba, grafika, kombinovaná technika a čo je chvályhodné, neabsentovala u žiakov práca s materiálom a priestorové práce. Porota hodnotila v troch vekových kategóriách zvlášť ZŠ a zvlášť ZUŠ. MŠ boli hodnotené bez vekovej kategórie.
Počet zaslaných prác bol: ZŠ -173, ZUŠ – 20, MŠ – 50.
Zloženie poroty: Dr. Mária Križal¬kovičová - Vranov nad Topľou, Beáta Halandová - Vranov nad Topľou, Zapisovala: Anna Delyová - Vranov nad Topľou
Ocenenia:
ZŠ - I. vek.kat: 1.miesto: Miriam Marcinová 8r. ZŠ Bernolákova, Vranov n.T., 1.miesto: Jakub Štefanko 8r. ZŠ Bernolákova, Vranov n.T., 1. miesto: Eva Nagyová 8r. ZŠ Lúčna Vranov n.T., 2. miesto: Daniel Jonek 8r. ZŠ Bernolákova, Vranov n.T., 3. miesto: Filip Bodor 6r. ZŠ Bernolákova, Vranov n.T., 3. miesto: Peter Stavný 6r. ZŠ Lúčna Vranov n.T.
ZŠ - II. vek.kat: 1. miesto: Martin Zajac 10r. ZŠ Sídl. II Vranov n.T., 2. miesto: Jaroslava Adamová 9r. ZŠ Lúčna Vranov n.T, 3. miesto: neudelené.
ZŠ - III. vek.kat: 1.miesto: Kristína Juhaščíková 15 r. ZŠ Bystré, 2. miesto: Karol Komara 14r. ZŠ Lúčna Vranov n.T., 3. miesto: Katarína Marková 14r. ZŠ Juh Vranov n.T.
MŠ - bez vek. kat.: 1. miesto: Tobias Jonek 6r. MŠ Žalobín, 2. miesto: Hanka Mašleníková 6r. MŠ Juh Vranov n.T., 3. miesto: Fatov - Kiné Niang 6r. MŠ Sídl. 1. Mája Vranov n.T.
Mimoriadne ocenenie: Evanna Lazorová - za výnimočnú tvorivosť a úprimný det. výtvarný prejav.
Kolektív deti MŠ Okulka
- za originalitu kolektívnej priestorovej práce „V prírode.“ (Betka Molčanová, Patrik Tulach, Ninka Demčáková, Ingrid Tkáčová, Emka Kovaľová, Vyučujúca : Emília Janočková).
ZUŠ (vek. kat.) ZUŠ Vranov n.T. - Ďakovný list – za účasť
Práca s materiálom: 1.miesto: Vanesa Hurná 10 r. – ZŠ Lúčna - za zručnosť „Erb“, 2. miesto: Timea Bindasová 10 r. ZŠ Bernoláková Vranov n.T., 3. miesto: Neudelené.
Cena poroty:
Katarína Marková 14r. ZŠ Juh Vranov n.T., Liliana Denisiuková 15. ZŠ Juh Vranov n.T., Silvia Svoreňová 14r. ZŠ Juh Vranov n.T., Oliver Mušinka 12 r. ZŠ Juh Vranov n.T. - „Dobové šaty“ (Vyučujúca : Mgr. Jana Mušinková), Kristína Dzurcová 9r. ZŠ Bernolákova Vranov n.T., Juraj Kolesár 9r. ZŠ Bernolákova Vranov n.T., Zuzana Bičušová 9r. ZŠ Bernolákova Vranov n.T., Tomáš Venceľ 9r. ZŠ Bernolákova Vranov n.T. - „Historické šperky - 3.A (Vyučujúca : Daniela Lacká).

Slávnostné odovzdávanie diplomov a cien sa uskutoční 11. júna 2012 o 10.00 h vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove n. T.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok