Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mládež spieva 2012 mala vynikajúcu úroveň

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Mládež spieva 2012 mala vynikajúcu úroveň

Mládež spieva 2012 mala vynikajúcu úroveň

Slnkom zaliate piatkové predpoludnie 27.4.2012 nám svojim spevom spríjemnili účastníci krajskej súťažnej prehliadky mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2012. Bolo to také stretnutie Vranova a Levoče.
Nebolo to len o meraní síl, ale aj o milých stretnutiach, výmene skúseností, získavaní nových priateľstiev.
Súťaž pozostávala z troch častí: súťažnej, nesúťažnej a rozborového seminára.
V prvej nesúťažnej časti sa nám predstavili detské spevácke zbory Kantiléna z Vranova nad Topľou a Dúha z Levoče a začínajúci dievčenský spevácky zbor Ozvena z Vranova nad Topľou.
V časti súťažnej sa stretli dva zbory z Levoče a to mládežnícky miešaný spevácky zbor Musica Camerata a dievčenský spevácky zbor Iuventus paedagogica.
Podmienkou pre akceptáciu v súťaži bolo splnenie dramaturgie, predovšetkým nacvičenie povinnej skladby. Poradný zbor pre zborový spev pri Národnom osvetovom centre ako povinnú skladbu pre dievčenské zbory a pre miešané zbory vybral skladbu Ivana Hrušovského Išeu Macek.
Vzhľadom na požiadavky mládežníckych speváckych zborov na výber menej náročnejších povinných skladieb a na návrh Poradného zboru pre zborový spev bola rozšírená možnosť výberu povinnej skladby o skladbu Jana Cikkera Čerez ričenku... pre miešané zbory a o skladbu Vyhorela lipka od Milana Nováka pre ženské zbory.
Okrem toho odporúčala zborom zaradiť do svojho programu skladby jubilujúcich autorov Ladislava Burlasa - Vyhorela lipka a Milana Nováka - Padá lístie. Za uvedenie skladieb týchto autorov mohli byť porotou udelené mimoriadne ceny. Ďalej boli zbory povinné zaradiť do svojho programu skladbu autora narodeného pred rokom 1650.
Ako v každej súťaži aj na Mládež spieva dohliadala odborná porota, ktorú tvorili Mgr. Ľubomír Varinský, Mgr.Oľga Varinská a Mgr. Tatiana Švajková PhD.
Podľa ich vyjadrenia boli výkony zborov vynikajúce a krajská prehliadka bola na vysokej umeleckej a organizačnej úrovni. Po zvážení rozhodli, že za Prešovský samosprávny kraj sa celoštátnej prehliadky zúčastnia – mládežnícky miešaný spevácky zbor Musica Camerata z Levoče v zlatom pásme s priamym postupom a dievčenský spevácky zbor Iuventus paedagogica z Levoče v zlatom pásme s návrhom na postup.
Sála MsDK bola plná nadšených divákov. Okrem samotných členov zborov prišli súťažiacich povzbudiť žiaci zo ZŠ Kukučínova pod pedagogickým dozorom pána Mgr. Radovana Zajíca.
Je na škodu veci, že sa o zážitok z takejto akcie neprišli spolu z účinkujúcimi podeliť aj žiaci z ostatných ZŠ.
Celá súťažná prehliadka sa konala s finančnou podporou MK SR.

HZOS Vranov nad Topľou

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna Lenka Stieber

Mládež spieva 2012 mala vynikajúcu úroveň

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Mládež spieva 2012 mala vynikajúcu úroveň

Mládež spieva 2012 mala vynikajúcu úroveň

Slnkom zaliate piatkové predpoludnie 27.4.2012 nám svojim spevom spríjemnili účastníci krajskej súťažnej prehliadky mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2012. Bolo to také stretnutie Vranova a Levoče.
Nebolo to len o meraní síl, ale aj o milých stretnutiach, výmene skúseností, získavaní nových priateľstiev.
Súťaž pozostávala z troch častí: súťažnej, nesúťažnej a rozborového seminára.
V prvej nesúťažnej časti sa nám predstavili detské spevácke zbory Kantiléna z Vranova nad Topľou a Dúha z Levoče a začínajúci dievčenský spevácky zbor Ozvena z Vranova nad Topľou.
V časti súťažnej sa stretli dva zbory z Levoče a to mládežnícky miešaný spevácky zbor Musica Camerata a dievčenský spevácky zbor Iuventus paedagogica.
Podmienkou pre akceptáciu v súťaži bolo splnenie dramaturgie, predovšetkým nacvičenie povinnej skladby. Poradný zbor pre zborový spev pri Národnom osvetovom centre ako povinnú skladbu pre dievčenské zbory a pre miešané zbory vybral skladbu Ivana Hrušovského Išeu Macek.
Vzhľadom na požiadavky mládežníckych speváckych zborov na výber menej náročnejších povinných skladieb a na návrh Poradného zboru pre zborový spev bola rozšírená možnosť výberu povinnej skladby o skladbu Jana Cikkera Čerez ričenku... pre miešané zbory a o skladbu Vyhorela lipka od Milana Nováka pre ženské zbory.
Okrem toho odporúčala zborom zaradiť do svojho programu skladby jubilujúcich autorov Ladislava Burlasa - Vyhorela lipka a Milana Nováka - Padá lístie. Za uvedenie skladieb týchto autorov mohli byť porotou udelené mimoriadne ceny. Ďalej boli zbory povinné zaradiť do svojho programu skladbu autora narodeného pred rokom 1650.
Ako v každej súťaži aj na Mládež spieva dohliadala odborná porota, ktorú tvorili Mgr. Ľubomír Varinský, Mgr.Oľga Varinská a Mgr. Tatiana Švajková PhD.
Podľa ich vyjadrenia boli výkony zborov vynikajúce a krajská prehliadka bola na vysokej umeleckej a organizačnej úrovni. Po zvážení rozhodli, že za Prešovský samosprávny kraj sa celoštátnej prehliadky zúčastnia – mládežnícky miešaný spevácky zbor Musica Camerata z Levoče v zlatom pásme s priamym postupom a dievčenský spevácky zbor Iuventus paedagogica z Levoče v zlatom pásme s návrhom na postup.
Sála MsDK bola plná nadšených divákov. Okrem samotných členov zborov prišli súťažiacich povzbudiť žiaci zo ZŠ Kukučínova pod pedagogickým dozorom pána Mgr. Radovana Zajíca.
Je na škodu veci, že sa o zážitok z takejto akcie neprišli spolu z účinkujúcimi podeliť aj žiaci z ostatných ZŠ.
Celá súťažná prehliadka sa konala s finančnou podporou MK SR.

HZOS Vranov nad Topľou

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok