Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

J. Jackanič: Osobne mi chýba vlastná kreativita výtvarníkov

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / J. Jackanič: Osobne mi chýba vlastná kreativita výtvarníkov

  J. Jackanič: Osobne mi chýba vlastná kreativita výtvarníkov

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove n/T aj v tomto roku zorganizovalo okresnú súťaž pod názvom Výtvarný Vranov 2012, ktorá je určená pre mládež od 15 rokov a pre dospelých. Súťaž podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike a úžitkovej tvorbe. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo uplynulú stredu v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska. „Výtvarný Vranov je najstaršia súťaž záujmovej umeleckej činností ľudí, ktorí sa svojim záujmom venujú po pracovnej dobe. Doteraz nebol prerušený ani jeden ročník. Nie sú zadané žiadne témy, práce sú rozdelené do jednotlivých kategórií,“ ozrejmila riaditeľka HZOS Anna Gdovinová. Do súťaže sa zapojilo 17 autorov s vyše 54 prácami. Odborná porota v zložení ak. maliar Jozef Jackanič a Slavomír Čupil vybrala týchto autorov s postupom na krajskú súťaž: Monika Vitányi (kat.: A1) názov diel: Gratulácie umelcov, Akryl, r. 2011 a Portrét čítajúceho, akryl, r. 2011. Maruška Bradovková (kat.: B) názov diela: Sen, akryl, r. 2011. Peter Treciak (kat.: A1) názov diela: Kvety II, olej na plátne, r. 2012. Vladimír Giba (kat. C) názov diela: Na lazoch, tempera, r. 2011. Milan Goroľ (kat.: A1) názov diela: Portrét I, drevorezba, r. 2011. „Z vlastnej praxe viem, že objaviť dobrú tému, ktorá by „zabrala“ je veľká drina. Nemyslím si, že toto je to prvoradé a nevyhnutné pre dobrý obraz. Keďže som na Výtvarnom Vranove nevidel autenticitu výtvarných diel, nemal som veľkú možnosť hodnotiť to, čo robí obraz obrazom. Natíska sa mi však otázka, či je tá pravá cesta, po ktorej sa naši výtvarníci uberajú, ak z 54 vystavovaných olejov (akrylov) tohtoročného Výtvarného Vranova je až 51 prác vytvorených podľa predlôh, navyše nie vždy šťastne zvolených. Odpovedám, že nie. O nápravu zlej cesty sa musia postarať samotní ambiciózni amatéri, za odbornej pomoci osvetovej inštitúcie, ak o to stoja,“ uviedol na margo tohtoročnej súťaže S. Čupil a dodal, že nakoniec v realizácii tejto cesty by videl budúcoročný Výtvarný Vranov ďaleko lepší čo do kvality diel s autentickou ponukou vlastného sveta, ktoré by oslovilo nejedného milovníka „vyššieho umenia“. V podobnom duchu sa nieslo aj hodnotenie akademického maliara Jozefa Jackaniča: „Pomerne dlho sa zúčastňujem Výtvarného Vranova. No, človek či chce alebo nechce, tak si jednotlivé ročníky porovnáva. Prvá vec, ktorá ma trošku zosmutnela je, že tu máme pomerne málo autorov. Viem, že máme vo Vranove podstatne viac ľudí, ktorí tvoria. Ďalšia vec je, že umenie je o tvorivosti. Samozrejme si ceníme, že výtvarníci to vedia namaľovať aj z obrázkov, teda na základe akejsi predlohy, ale mne osobne chýba ich vlastná kreativita. Pamätám si ročníky, keď sme hodnotili šperky, bižutériu, priestor, plastiky, grafiky a iný materiál. Keď sa teraz pozrieme na túto kolekciu prác, tak sa jedná v podstate o maľbu a kresbu. Ostatné materiály nám tu chýbajú.“ Jozef Jackanič na záver vyslovil názor, že by nebolo na škodu založiť nejaký klub, kde by sa výtvarníci z času na čas porozprávali a vymenili si svoje skúsenosti. Aj riaditeľka HZOS Anna Gdovinová sa stotožnila s názormi porotcov: „Musím súhlasiť s porotou, že je to slabší ročník, čo sa úrovne aj zastúpenia týka. Je tu maľba, kresba, dve drevorezby a žiadne úžitkové umenie, žiadna grafika, žiadne akvarely. Jednoducho menej výtvarných techník. Veľa sa kopíruje, čo nie je síce na škodu veci, lebo človek sa takýmto spôsobom učí, ale chýba vlastná tvorba.“ Po vyhlásení výsledkov súťaže Výtvarný Vranov 2012 čakal výtvarníkov aj rozborový seminár, kde si spolu s členmi poroty prešli jednotlivé práce. Výstava jednotlivých prác je verejnosti sprístupnená do 23. marca.   
 

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Lenka Stieber

J. Jackanič: Osobne mi chýba vlastná kreativita výtvarníkov

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / J. Jackanič: Osobne mi chýba vlastná kreativita výtvarníkov

  J. Jackanič: Osobne mi chýba vlastná kreativita výtvarníkov

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove n/T aj v tomto roku zorganizovalo okresnú súťaž pod názvom Výtvarný Vranov 2012, ktorá je určená pre mládež od 15 rokov a pre dospelých. Súťaž podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike a úžitkovej tvorbe. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo uplynulú stredu v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska. „Výtvarný Vranov je najstaršia súťaž záujmovej umeleckej činností ľudí, ktorí sa svojim záujmom venujú po pracovnej dobe. Doteraz nebol prerušený ani jeden ročník. Nie sú zadané žiadne témy, práce sú rozdelené do jednotlivých kategórií,“ ozrejmila riaditeľka HZOS Anna Gdovinová. Do súťaže sa zapojilo 17 autorov s vyše 54 prácami. Odborná porota v zložení ak. maliar Jozef Jackanič a Slavomír Čupil vybrala týchto autorov s postupom na krajskú súťaž: Monika Vitányi (kat.: A1) názov diel: Gratulácie umelcov, Akryl, r. 2011 a Portrét čítajúceho, akryl, r. 2011. Maruška Bradovková (kat.: B) názov diela: Sen, akryl, r. 2011. Peter Treciak (kat.: A1) názov diela: Kvety II, olej na plátne, r. 2012. Vladimír Giba (kat. C) názov diela: Na lazoch, tempera, r. 2011. Milan Goroľ (kat.: A1) názov diela: Portrét I, drevorezba, r. 2011. „Z vlastnej praxe viem, že objaviť dobrú tému, ktorá by „zabrala“ je veľká drina. Nemyslím si, že toto je to prvoradé a nevyhnutné pre dobrý obraz. Keďže som na Výtvarnom Vranove nevidel autenticitu výtvarných diel, nemal som veľkú možnosť hodnotiť to, čo robí obraz obrazom. Natíska sa mi však otázka, či je tá pravá cesta, po ktorej sa naši výtvarníci uberajú, ak z 54 vystavovaných olejov (akrylov) tohtoročného Výtvarného Vranova je až 51 prác vytvorených podľa predlôh, navyše nie vždy šťastne zvolených. Odpovedám, že nie. O nápravu zlej cesty sa musia postarať samotní ambiciózni amatéri, za odbornej pomoci osvetovej inštitúcie, ak o to stoja,“ uviedol na margo tohtoročnej súťaže S. Čupil a dodal, že nakoniec v realizácii tejto cesty by videl budúcoročný Výtvarný Vranov ďaleko lepší čo do kvality diel s autentickou ponukou vlastného sveta, ktoré by oslovilo nejedného milovníka „vyššieho umenia“. V podobnom duchu sa nieslo aj hodnotenie akademického maliara Jozefa Jackaniča: „Pomerne dlho sa zúčastňujem Výtvarného Vranova. No, človek či chce alebo nechce, tak si jednotlivé ročníky porovnáva. Prvá vec, ktorá ma trošku zosmutnela je, že tu máme pomerne málo autorov. Viem, že máme vo Vranove podstatne viac ľudí, ktorí tvoria. Ďalšia vec je, že umenie je o tvorivosti. Samozrejme si ceníme, že výtvarníci to vedia namaľovať aj z obrázkov, teda na základe akejsi predlohy, ale mne osobne chýba ich vlastná kreativita. Pamätám si ročníky, keď sme hodnotili šperky, bižutériu, priestor, plastiky, grafiky a iný materiál. Keď sa teraz pozrieme na túto kolekciu prác, tak sa jedná v podstate o maľbu a kresbu. Ostatné materiály nám tu chýbajú.“ Jozef Jackanič na záver vyslovil názor, že by nebolo na škodu založiť nejaký klub, kde by sa výtvarníci z času na čas porozprávali a vymenili si svoje skúsenosti. Aj riaditeľka HZOS Anna Gdovinová sa stotožnila s názormi porotcov: „Musím súhlasiť s porotou, že je to slabší ročník, čo sa úrovne aj zastúpenia týka. Je tu maľba, kresba, dve drevorezby a žiadne úžitkové umenie, žiadna grafika, žiadne akvarely. Jednoducho menej výtvarných techník. Veľa sa kopíruje, čo nie je síce na škodu veci, lebo človek sa takýmto spôsobom učí, ale chýba vlastná tvorba.“ Po vyhlásení výsledkov súťaže Výtvarný Vranov 2012 čakal výtvarníkov aj rozborový seminár, kde si spolu s členmi poroty prešli jednotlivé práce. Výstava jednotlivých prác je verejnosti sprístupnená do 23. marca.   
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok